Løvnesvannet   Gøril Skalstad

Aktuelt

Kultur og idrettstipend 2016

Kultur og idrettstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en elle...
Les mer

Kunngjøring oktober 2016 - frist 06.12.16

Det ble i kommunestyret 22. september vedtatt to reguleringsplaner og i hovedutvalget for næring og drift 29. september vedtatt at to planer skal ut på høring.
Les mer

Kommunalt utdanningslegat

Midler fra Det felles Kommunale Utdanningslegat skal deles ut til ungdom som søker utdanning etter grunnskole. Fristen er utsatt til 20. oktober.
Les mer

Møte i hovedutvalget for næring og drift 19. oktober

Hovedutvalget for næring og drift avholder et ekstra møte onsdag 19. oktober på Eggedal Borgersute. Møte starter med befaring kl. 14.00, deretter møte på Borgerstua ca. kl. 17.00      
Les mer

Kommunehus