Snø og skiløype   mittsigdal   Maria Haga

Aktuelt

Ordfører Tine Norman hospiterte forrige uke hos hjemmesykepleien og på Sigdalsheimen.

Ordfører Tine Norman hospiterte forrige uke en dag hos hjemmesykepleien og en dag inne på Sigdalsheimen.  
Les mer

Utbrudd av influensavirus hos villfugl i Norden

På bakgrunn av vedtak i Mattilsynet og vurdering fra Folkehelseinstituttet videreformidler Helsedirektoratet informasjon.
Les mer

Sigdal kommune har 7 lærlinger!

Kommunene i Buskerud og Buskerud fylkeskommune har tatt inn flere lærlinger i 2015 og 2016 enn tidligere år. Sigdal kommune har 7 lærlinger!
Les mer

Refusjon av byggesaksgebyr for boligbygg

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommuenstyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.
Les mer

Kommunehus