Prestekrager   Marte Grette Tovsrud

Aktuelt

Hovedutvalget for næring og drift

Hovedutvalget for næring og drift avholder ekstramøte 7. juli på Eggedal Borgerstue.
Les mer

Sigdal kommune har ansatt ny rådmann

I kommunestyret torsdag 23. juni ble Jostein Harm ansatt som ny rådmann i Sigdal kommune. Vedtaket var enstemmig.      
Les mer

Fv. 287 - strekningen mellom Kolsrud bru og Velstad bru

Vegvesenet stenger strekningen mellom de to bruene Kolsrud og Velstad for gjennomkjøring fra 23. juni til ca. 19 august. Grunnen til stengingen er at det skal skifte ut massene i vegbanen. Skiltet omk...
Les mer

Åpning Galleri Skredsvig lørdag 18. juni

Offisiell åpning av Galleri Skredsvig lørdag 18. juni kl. 14.00. Shuttlebusser fra Eggedal skole.
Les mer

Kommunehus