Greenskogen  01. 09. 17   Hilde Roland

Aktuelt

Midlertidig selvbetjening på biblioteket i Prestfoss

I perioden 25. - 29. september er det kun selvbetjening på biblioteket i Prestfoss.

Reisemålsprosessen - møte 25. september flyttes.

Det planlagte møte 25. september utsettes, da det er behov for litt mer tid på sluttføring av reisemålsprosessen. Vi kommer tilbake med ny dato om ikke så lenge.

Kultur og idrettsstipend 2017

Kultur og idrettsstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en ell...
Les mer

Sigdal kommune er tildelt midler fra Staten til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Fra ...
Les mer

Kommunehus