Løvnesvannet   Gøril Skalstad

Aktuelt

Enger barnehage har hatt prosjekt om Sigdal

Enger barnehage, 4. og 5. åringene, har hatt prosjekt om bygda si. Prosjektet blei avslutta med besøk på kommunehuset tirsdag 27. september.
Les mer

Utviklingsfondet for Trillemarka Rollagsfjell

Søknadsfrist til Utviklingsfondet for kommunene Nore og Uvdal, Rollag og Sigdal høsten 2016 er 1. oktober.
Les mer

Prestfoss skole har fått vennebenk

På Prestfoss skole har de nå fått "vennebenk". Benken er ment som et sosialt tiltak, og tanken bak en slik benk er at de som ikke har noen å leike med, eller ønsker seg flere venner kan sette seg på b...
Les mer

Nytt offentlig ettersyn med frist 17.11.2016

Reguleringsplan for Søland Langsetermark øst gnr. 136 bnr. 5. Reguleringsplan for Sølnad Langsetermark øst legges ut på nytt offenltig ettersyn. Planen var på offentlig ettersyn i 2002 og det ble 11....
Les mer

Kommunehus