Greenskogen  01. 09. 17   Hilde Roland

Aktuelt

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift om jakt på bever

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift som åpner for kvotefri jakt på bever i hele kommunen. Beverjakta blir da i stor grad som annen småviltjakt, uten vald og fellingstillatelser.
Les mer

Ledig stilling Prestfoss barnehage

Prestfoss barnehage har ledig stilling som assistent i inntil 100% stilling for barneahgeåret 2017/2018.
Les mer

Redusert bemanning på kommunehuset mandag 25. september

Grunnet intern opplæring er det redusert bemanning på kommunehuset mandag 25. september.

Midlertidig selvbetjening på biblioteket i Prestfoss

I perioden 25. - 29. september er det kun selvbetjening på biblioteket i Prestfoss.

Kommunehus