Soneren og Andersnatten   Ole Gunnar Varsla

Aktuelt

Ledig stilling som skogbrukssjef - 100% fast stilling.

Vi søker etter en fleksibel, positiv og framoverlent person med gode datakunnskaper og kompetanse på mastergradnivå fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller tilsvarende kompetanse. Hov...
Les mer

Stor skogbrannfare!

Det er forbud mot bruk av åpen ild i og nær utmark, som engangsgriller og bål, og bråtebrenning. På strender gjelder det generelle bålforbudet. Grilling i egen hage/eiendom ved forsvar...
Les mer

Offentlig ettersyn med frist 24.august og varsel om oppstart forhandlinger om utbyggingsavtale med frist 15. august

Reguleringsplan for Sandsbråtan boligområde Gnr 71 Bnr 11 og VA-plan for tilknytning til Prestfoss renseanlegg og Prestfoss vannverk.
Les mer

Varsel om oppstart planarbeid

Statens Vegvesen varsler om oppstart av reguleringsplan for fv. 287 fra Linderud bru - Sunbakken.
Les mer

Stengte skogsbilveier og skogbrann

I forbindelse med skogbranntilløpene i Sigdal er det erfart at det kan være vanskelig å komme fram på skogsbilveier for å lokalisere hvor røyk kommer fra. Brannvesenet har universalnøkler, men i en ti...
Les mer

Kommunehus