post@sigdal.kommune.no Sigdal Kommune Kart


Om SigdalKontakt ossPostlisteLedige stillingerLinker

 

   

Sandsbråten
                                                       

Forbud mot bruk av engangsgriller og godkjente bålplasser
25.07.2014
Drammensregionens brannvesen IKS innførte tidligere i sommer forbud mot bruk av engangsgriller og faste godkjente bålplasser i Sigdal. Drammensregionens brannvesent har nå sendt ut nytt varsel. Det er stor skogbrannfare i distiktet. All bruk av åpen ild vurderes som brudd på den alminnelige aktsomhetsplikten. Under les mer kan du lese pressemeldingen fra brannvesenet.
Les mer
Rullering av kommuneplan
22.07.2014
Kommuneplan for Sigdal skal rulleres, både samfunnsdelen og arealdelen. Endelig frist for å fremme forslag til endret arealbruk er 31.08.2014. Under les mer finner du informasjon om hvordan man kan komme med innspill.
Les mer
Ny søknadsrunde for motorferdsel i utmark i Sigdal
10.07.2014
Søknadsfrist for motorferdsel i utmark for neste 4-årsperiode er 10. august. Søknad leveres elektronisk fra www.sigdal.kommune.no. Velg skjema «motorferdsel» under «skjemaer» link på høyre side. For de som ikke har tilgang til internett er det mulig å få papirskjema ved henvendelse til sentralbordet i Sigdal kommune.
Les mer
Varsel om jordskredfare
09.07.2014
Det ventes store nedbørsmengder i form av kraftige byger fra søndag 6. juli til onsdag 8. juli. Skredfaren er størst der bygene treffer. Nedbørfordelingen og nedbørmengden er noe usikker. Følg værradar på yr.no. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. Under les mer finner du mer informasjon.
Les mer

Tidligere artikler
Telefon - 08.07.2014
Ordførerens uke - 07.07.2014
Vedtatte reguleringsplaner - 26.06.2014
Rovdyrinformasjon - 16.06.2014
Madonnastatuen - 04.06.2014
Nattravn - det er behov for flere - 03.06.2014
Høring forbundet med adressering i Sigdal kommune. Krav om formell navnsak. - 02.06.2014
Kulturprisen til Arne Svartstad - 30.05.2014
Medvirkningsmøte i Eggedal i dag tirsdag. - 27.05.2014
Ordførerens uke 22 - 25.05.2014
Årsmelding og regnskap 2013 - 15.05.2014
Telefonlinjene er nå i orden - 12.05.2014
Skogplantekveld - 12.05.2014
Ordførerens uke 20 - 12.05.2014
Grunnloven 200 år - 09.05.2014
Problemer med telefon - 09.05.2014

Arkiv
Stortingsvalg 2013
Kriseteam
Digitalt kart / arealplaner
Plan og økonomi
Politikk
Kontrollutvalget
Bygg og bo
Skole og oppvekst
Kultur og fritid
Landbruk
Skjemaer
Priser
Tjenester A-Å
Kommuneinformasjon
Regionsamarbeid
Nettstedskart
Intranett

Dette nettstedet eies og drives av Sigdal kommune, Telefon 32 71 14 00 Telefax 32 71 14 10                     Vakttelefon utenom kontortid for tekniske tjenester: 905 14 590 Epostadresse: post@sigdal.kommune.no