Snø og skiløype   mittsigdal   Maria Haga

Aktuelt

Ledige stillinger

Sigdal kommune har ledige stillinger; saksbehandler økonomi, sykepleier og fritidskontakter. Prestfoss barnehage har også ledig stilling.
Les mer

Treningstilbud i Eggedal

I januar starter det gruppetreningstilbud i Eggedal i regi av Frisklivssentralen. Det blir bassengtrening hver tredje tirsdag og "Go go svett" de øvrige tirsdager. Under les mer finner du mer informas...
Les mer

Budsjettet 2016 behandles i administrasjonsutvalget og formannskapet 26.11.2015

Budsjett 2016 og økonomiplan og handlingsprogram 2016-2019 behandles i dag i administrasjonsutvalget og formannskapet. Under les mer finner du forslag til budsjett og saksframlegg.
Les mer

Statengs vegvesen informerer

Entrepenøren jobber nå på strekningen fra Kjøreplass bru, ved Eventyrhytter, og til krysset ved Kurstedveien. Arbeidet med å legge stein langs elvekanten av Simoa, såkalt steinplastring/motfylling, er...
Les mer

Kommunehus