Snø og skiløype   mittsigdal   Maria Haga

Aktuelt

Ny Ruspolitisk handlingsplan ute på høring

Ny Ruspolitisk handlingsplan i Sigdal er en videreføring av planen fra 2006-2010. Arbeidsgruppa har foreslått noen nye tiltak på bakgrunn av kartlegging av situasjonen i Sigdal fra Ungdata undersøkels...
Les mer

Rådmann, 2. gangs utlysning

Vår dyktige rådmann gjennom start 6 år går over i en annen stilling den 1. mai, og vi søker hans etterføgler. En spennende stilling i vakre Sigdal!
Les mer

Bålforbud i perioden 15. april - 15. september

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all utmark uten tillatelse fra kommunen.
Les mer

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Vi minner om søknadsfristen til SMIL-midlene. Dette gjelder nå bare de som søker produksjonstilskudd.  Søknadsfristen er 1. mai.        
Les mer

Kommunehus