1- trinns elever, skoleåret 2020/2021

Alle barn som fyller 6 år i 2020 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2020 skal meldes inn til skolene innen 11. oktober 2019.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du heller en papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.

Tips en venn Skriv ut