Aktuelt

Sikker vannkvalitet på kommunale vannverk i Sigdal

Sigdal kommune har 4 vannverk som er tidsmessig oppdaterte og leverer sikker og god drikkevannskvalitet. Alle vannverkene er basert på grunnvannsbrønner som har større sikkerhet mot forurensning enn overflatekilder.
Det er jevnlig prøvetaking av vannet, og prøvene viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Nylige vannprøver fra Haglebu vann- og avløpsselskap og Tempelseter vann- og avvløpsselskap viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Ledig stilling som rektor på Sigdal ungdomsskole

Vi søker etter rektor ved Sigdal ungdomsskole. Under les mer og finner du informasjon om denne spennende stillingen.

Gjenvinningsstasjonen pinsaften

Gjenvinningsstasjonen er åpen pinsaften.

Lokalt kraftige regn- og tordenbyger Østafjells

Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm pr. time. Berørte områder vil kunne oppleve overvann i tettbebydgde strøk. i tillegg kan det forekomme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

valglogo_gull_bokmaal - redigert

Kommunestyrevalget 2019

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019 finner du under les mer.

Lansering av boka "Madonnaen i Trillemarka og historien bak" - av Knut Aabø

 

Boka "Madonnaen i Trillemarka og historen bak" av Knut Aabø blir lansert på Eggedal bibliotek mandag 17. juni kl. 18.00. Sammen med Sigrid Kvisle, Kari Ask og Svein Ludvig Larsen som alle har bidratt med tekster, vil Knut være der og fortelle om arbeidet med boka.

Madonannen  - boklansering - redigert 2.jpg

 

Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru

Reguleringsplan for Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru er ute på offentlig etterysn, med frist for merknader 21. juli 2019. Under les mer finner du dokumentene i saken.

Gjenvinningsstasjon stengt torsdag 30. mai

Torsdag 30. mai, Kr. Himmelfartsdag, er gjenvinningsstasjonen stengt.

Åpningstid kommunehuset i Sigdal

I en prøveperiode fra 24. mai til 4. august 2019 er kommunehust i Sigdal åpent fra kl. 09.00 til kl. 14.30.

Sykkelprosjekt godt i gang - informasjonsmøte tirsdag 28. mai.

Det jobbes på tvers av kommunene for å utrede sykkelproduktet for Norefjell og her er et stort uutnyttet potensial og mange muligheter. Trysil, Hallingdal og Valdres med flere har jobbet godt med dette over noen år og kan vise til gode resultater gjennom økt omsetning, økt sysselsetting og ikke minst mer fornøyde gjester. Investeringene hentes inn igjen i rekordfart og destinasjonene har blitt langt mer attraktive.