Aktuelt

Kommunedelplan

Persentasjon av kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum på åpent møte i Eggedal 23.02.2019.
Under les mer finner du link til presentasjonen.

 

 

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Sigdal vedtok 21.02.2019 reguleringsplan for Bjørnerudsetermarka.

Eiendomsskattelister 2019

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 er eiendomsskattelister for 2019 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.2019.

 

Innbyggermøter om kommunegrenser

Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker har startet en diskusjon om dagens kommunegrenser er hensiktsmessige. Innbyggernes mening vil være avgjørende for om kommunene skal gå videre med et slikt arbeid. De 3 kommunene inviterer derfor til møter med innbyggerne:

Mandag 4. mars 2019, kl.18.00  -  Bingen Ballklubbs lokaler, Moløkka
Onsdag 6. mars 2019, kl. 18.00 -  Fjerdingstad Grendehus

 

Høring i forbindelse med skoledagsorgansieringen

Her ligger høringsnotatet i forbindelse med skoledagsorganiseringen i Sigdal kommune.

Vedlagt følger også følgebrev.

Alle innspill sendes digitalt til Sigdal kommune og høringsfristen er satt til 18.03.2019.

En evt. endring i skoledagsorganiseringen fra skoleåret 2019/2020 vil resultere i endret SFO tilbud, noe som igjen vil kreve oppdatering av vedtektene for SFO. Det vil derfor i tilknytning til denne høringen også legges frem et forslag til revisjon av dagens SFO vedtekter.

 

Kulturmidler

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2019 må søke om dette til Sigdal kommune innen 1. mai. Under les mer informasjon.

Båndtvang

I Sigdal kommune er det båndtvang hele året i alle tur- og skiløyper og alpinområder. Ber om at alle overholder reglene for båndtvang. Utenfor tur- og skiløypene er det båndtvang 1. april - 30. september.


Hvor mye snø tåler taket ditt?

 

I år som i fjor har det kommet store snømengder mange steder i landet. Noen steder har det kommet så mye snø at det kan føre til skader på tak og bygninger.

 

Sigdal kommune på 21. plass i Forbrukerrådets test!

 

Av landets 422 kommuner er dette meget bra! Ved forrige måling, i 2016, var vi på 261 plass. Sigdal har klatret opp 240 plasser! Forbrukerrådet har testet hvor gode kommunene er til å hjelpe folk som har spørsmål om ulike kommunale tjenester. Alle kommunene er testet, på til sammen nesten 30 000 opplysninger via telefon, e-post og nettsider.