Aktuelt

Influensavaksine

Vaksinen har nå ankommet legesenteret, så ta kontakt dersom du ønsker og vaksinere deg. Prestfoss legesenter tlf. 32712300. Åpningstid mandag-fredag kl. 08.00 - 15.00.
Eggedal legesenter tlf 32714724. Åpningstid mandager i lik uke, tirsdager i ulike uker og hver torsdag kl. 08.30 - 15.00.

TV-aksjon 20. oktober 2019

I år går TV-aksjon til CAREs arbeid for å skape bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.
I Sigdal er det kommunen som organiserer TV-aksjonen, og elever på 9. trinn er bøssebærere. Ulike lag/organisasjoner og politikere kjører bøssebærerne.
Vi mangler kjørere på to ruter i Eggedal, og gjerne en kjører og bøssebærer også. Gi beskjed i løpet av onsdag 16. oktober om du har anledning til og bli med. Send epost til tone.eidal.frovoll@sigdal.kommune.no eller ta kontakt på tlf. 900 78 591. Endelig liste settes opp onsdag kveld. dette fordi materiell og liste deles ut til bøssebærerne torsdag.

Sigdal kommunestyre har avholdt konstituerende møte, og Anne Kristine (Tine) Norman ble enstemmig gjenvalgt som ordfører!

Sigdal kommunestyre har avholdt sitt konstituerende møte, og Tine Norman ble enstemmig gjenvalgt for fire nye år i ordførerstolen.
Bård Sverre Fossen (H) ble valgt til varaordfører med 17 mot 4 stemmer.
Formannskapet har flg. sammensetning: Fellesliste Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet: Tine Norman (Sp), Vebjørn Seljord (Sp), Bjørn Olav Leer (Sp), Kjersti Gunnerud (Sp) og Bård Sverre Fossen (H). Bygdelista Runolv Stegane og Arbeiderpartiet Kjell Tore Finnerud.
 

Influensa vaksine

Legesenteret melder om at Influensa vaksinen er noe forsinket i år. De er forespeilet at den kommer i uke 44. 

Bredbåndsutbygging

Tildeling for statlig støtte til bredbåndsutbygging i kommunene for 2019 er nå klar. Sigdal kommune har fått støtte for 2019 på 2,2 millioner kroner og midlene skal benyttes til utbygging av områdene: Båsum-Blekeberg-Ulberg (80 husstander) og Hiåsskogen-Horgeseter (20 husstander). Utbygging av disse områdene er estimert til totalt 6,5 millioner kroner. Kommunen vil legge utbygging av bredbånd ut på offentig anbud i løpet av kort tid.

Telefon og nettproblemer på teknisk sektor er nå løst

Viser til tidligere medling i dag onsdag om at teknisk sektor var uten telefon og nettforbindelse. Problemet er nå løst, og telefon og nettforbindelse er i orden.

Teknisk sektor er onsdag formiddag uten telefon og nettforbindelse

Det arbeides med og løse problemet, og vi legger ut beskjed så snart problemet er løst. Vi beklager ulempen dette medfører for publikum. Sentralbordet og administrasjonen forøvrig er tilgjengelige på telefon og e-post.

1- trinns elever, skoleåret 2020/2021

Alle barn som fyller 6 år i 2020 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2020 skal meldes inn til skolene innen 11. oktober 2019.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du heller en papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.

Søknadsfrist for tilskudd til miljøtiltak i skogbruket

Søknadsfrist for tilskudd til miljøtiltak i skogbruket er 1. november 2019.

Åpningstid gjenvinningsstasjon

Sigdal kommune har i sommer hatt utvidet åpningstid på torsdager kl. 15.00-19.00. Gjenvinningssatsjonen har åpent torsdager ut oktober måned, og siste dag er torsdag 31 oktober. Ordinær åpningstid på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - kl. 14.00. For eventuelle spørsmål kan det tas direkte kontakt med Torstein Helgetveit på tlf. 917 43 983