Aktuelt

17. mai - program Eggedal, Prestfoss og Nerstad

Det avholdes arrangement i Eggedal, Prestfoss og på Nerstad 17. mai.

Mulighetsstudie for Prestfoss og medvirkningsprosesser

I forbindelse med områdereguleringsplan for Prestfoss Nord og tilhørende mulighetsstudie for Prestfoss og omegn, har det blitt avholdt flere medvirknignsprosesser. Studiet og informasjon om prosessen finner du under les mer.

Åpningstid gjenvinningsstasjon

Sigdal kommune utvider åpningstiden på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal i sommer. I tillegg til ordinær åpningstid på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - kl. 14.00, kommer mottaket til å være åpent torsdager i tidsrommet kl. 15.00 - kl. 19.00 i perioden fra og med 2. mai til senhøsten. Eksakt tidspunkt for opphør av torsdagtilbudet vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. For eventuelle spørsmål kan det tas direkte kontakt med Torstein Helgetveit på tlf. 917 43 983

Varsel jord,- sørpe og flomskredfare

Det er ventet mye regn, opp mot 100 mm i løpet av lørdag og søndag. Høy temperatur vil opprettholde stor snøsmelting, også i høyfjellet. Nedbørmengdene er usikre. Følg med på værradar.

Kommunestyret 25.04.2019 - streaming

Kommunestyret streames ikke i dag, på grunn av problemer med lyden. Vi bekalger dette.

Bålbrenning

Fra 15. april til 15. september gjelder egne regler for bålbrenning i skog og mark. Reglene gjelder også for grilling og bruk av engangsgriller.

Forskrift om brannforebygging §3 Generelle krav til aktsomhet
"Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann". Med åpenbart ikke medføre brann menes f. eks. at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid.
Den som tenner bål eller benytter annen brannfarlig innretning er selv ansvarlig for eventuelle skader det medfører og kan anmeldes/straffeforfølges av politiet.

- Er du usikker på om det er trygt å tenne bål så la det være, sier Cecilie Aali Hornstuen. Hun er leder på tilsynseksjonen i Forebyggende avdeling i Drammensregionens brannvesen. - Pølse på termos er et godt alternativ!


Les mer om bålbrenning her.
Hvis du planlegger å tenne bål, ta kontakt med 110-sentralen på tlefon 33 314 110.
Har du spørsmål til brannvesenet ta kontakt på telefon 32 04 44 00.
 
Last ned plakat for "Dette må du vite før du tenner bål" her.

Byggesaksdag i Sigdal kommune

Våren nærmer seg og mange har ideer og tanker om å bygge noe nytt i Sigdal. Slik verdiskaping er Sigdal kommune svært glad for! Teknisk sektor arrangerer byggesaksdag torsdag 2. mai. Under les mer finner du mer informasjon.

Hvordan er bredbåndstilbudet hos deg?

For å dokumentere bredbåndsdekningen i regionen ønsker vi at så mange som mulig måler netthasigheten hjemme hos seg selv. Målingene vil brukes i utarbeidelsen av en bredbåndsplan for Midt-Buskerud og søknader om statlige midler for videre bredbåndsutbygging i regionen.

Ladestasjon for el-bil i Prestfoss!

Plugg inn og lad bilden ved Sigdal handelslag! I hele påsken er det gratis å lade her.

Renovasjon påsken 2019

Innsamling av husholdningsavfall påsken 2019: Henting av avfall fra sekkestativer blir første uka etter påske forskjøvet med en dag. Dette inneærer at opprinnelig henting på tirsdag blir forskjøvet til onsdag, og ordinær onsdagshenting utføres på torsdag. Dette gjelder for uke 17.