Aktuelt

Vedtatt reguleringsplan

 

Reguleringsplan for Springhaug ble vedtatt i kommunestyret 20.06.19. For klageadgang og dokumenter i saken, se under.

Møtekalender politiske møter

På grunn av overgang til nytt system er møtekalender, politiske saker ikke tilgjengelig på kommunens nettside. Du finner link til kommuenstyrets sakspapirene .20.06.2019 under les mer.

 

Sankthans og bålbrenning

Selv om skogbrannfaren er betydelig mindre enn på samme tid i fjor gjelder det å være forsiktig så man ikke forårsaker brann. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning, og ber folk respektere forbudet mot å gjøre opp ild nær skog og utmark ved feiring av Sankthans

Vellykket skoleskogdag i Sigdal!

Tradisjon tro har skolen og landbruk- og skogbrukskontoret arrangert skoleskogdag. 140 elever fra 5. til 7. trinn fra Nerstad, Prestfoss og Eggedal barneskole møttes til skoleskogdag på Nerstad. Elevene fikk testet kunnskapene sine i en skogløype med poster der temaene var skog, jakt, allmannsretten, jordbruk og luftgeværskyting. Årests vinnere ble Nerstad skole, gratulerer! En stor takk til Vad 4H for servering!

 

Kommunestyremøte torsdag 20.06.2019 - følg møte på nettet

Kommunestyre møte torsdag 20.06.2019 - følg møte direkte på nettet. Møte settes kl. 11.30. Klikk på linken for å følge informasjon og kommunestyret:
https://www.youtube.com/chan…/UC49ASiCPOk1bPtG7wC107JA/live…

Møtekalender - politiske saker og postlister

På grunn av overgang til nytt system er møtekalender, politiske saker og postlister ikke tilgjengelig på kommunens nettside. Du finner link til sakspapirene under les mer.

Program for 10 års markering av Madonnaen og åpning av Madonnastien 22.6.2019

Vi oppfordrer alle til å samkjøre fra Bygda denne dagen da parkeringsplassen forventes å bli full.

Vel møtt!
Program for dagen kan du laste ned her

Lansering av boka "Madonnaen i Trillemarka og historien bak" - av Knut Aabø

 

Boka "Madonnaen i Trillemarka og historen bak" av Knut Aabø blir lansert på Eggedal bibliotek mandag 17. juni kl. 18.00. Sammen med Sigrid Kvisle, Kari Ask og Svein Ludvig Larsen som alle har bidratt med tekster, vil Knut være der og fortelle om arbeidet med boka.

Madonannen  - boklansering - redigert 2.jpg

 

Sikker vannkvalitet på kommunale vannverk i Sigdal

Sigdal kommune har 4 vannverk som er tidsmessig oppdaterte og leverer sikker og god drikkevannskvalitet. Alle vannverkene er basert på grunnvannsbrønner som har større sikkerhet mot forurensning enn overflatekilder.
Det er jevnlig prøvetaking av vannet, og prøvene viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Nylige vannprøver fra Haglebu vann- og avløpsselskap og Tempelseter vann- og avvløpsselskap viser ingen forekomster av farlige bakterier.

Ledig stilling som rektor på Sigdal ungdomsskole

Vi søker etter rektor ved Sigdal ungdomsskole. Under les mer og finner du informasjon om denne spennende stillingen.