Aktuelt

Gjenvinningsstasjonen pinsaften

Gjenvinningsstasjonen er åpen pinsaften.

Lokalt kraftige regn- og tordenbyger Østafjells

Varm og fuktig luft kommer inn over Sør-Norge. Det gir opphav til lokalt svært kraftige regn- og tordenbyger Østafjells fra torsdag ettermiddag. Det vil være store lokale variasjoner i intensitet og mengde. Intensiteten vil kunne overstige 25 mm pr. time. Berørte områder vil kunne oppleve overvann i tettbebydgde strøk. i tillegg kan det forekomme lokalt kraftige vindkast i forbindelse med bygene.

valglogo_gull_bokmaal - redigert

Kommunestyrevalget 2019

Godkjente valglister til kommunestyrevalget 2019 finner du under les mer.

Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru

Reguleringsplan for Fv. 287 Hørja bru - Båsheim - Skjærsbru er ute på offentlig etterysn, med frist for merknader 21. juli 2019. Under les mer finner du dokumentene i saken.

Gjenvinningsstasjon stengt torsdag 30. mai

Torsdag 30. mai, Kr. Himmelfartsdag, er gjenvinningsstasjonen stengt.

Åpningstid kommunehuset i Sigdal

I en prøveperiode fra 24. mai til 4. august 2019 er kommunehust i Sigdal åpent fra kl. 09.00 til kl. 14.30.

Sykkelprosjekt godt i gang - informasjonsmøte tirsdag 28. mai.

Det jobbes på tvers av kommunene for å utrede sykkelproduktet for Norefjell og her er et stort uutnyttet potensial og mange muligheter. Trysil, Hallingdal og Valdres med flere har jobbet godt med dette over noen år og kan vise til gode resultater gjennom økt omsetning, økt sysselsetting og ikke minst mer fornøyde gjester. Investeringene hentes inn igjen i rekordfart og destinasjonene har blitt langt mer attraktive.

Bredbåndsutbygging i Sigdal kommune

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Det er mange områder som trenger et bredbåndsløft og det arbeides for å bedre bredbåndsdekningen år for år. Som ledd i dette er det besluttet å søke tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i 2019. Det kan søkes om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Prosjektet er et «spleiselag» hvor kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Ledig stilling som plansjef

Teknisk sektor søker etter en avdelingsleder for forvaltningsavdelingen i 100% stilling. Gjerne med bakgrunn som arealplanlegger eller jurist. Avdelingen omfatter fagområdene plan-, oppmåling og byggesak. Stillingen er en mellomlederstilling som i tillegg til lederansvaret vil ha et ekstra ansvar for kommunens planarbeid. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer innenfor disse fagfeltene i Sigdal.

Boligbrann i Sigdal

Brannvesenet fikk melding om boligbrann i Sigdal kl. 06.15 i dag lørdag. På Bygeposten nettside opplyses det at alle beboerne i huset kom seg ut. https://www.bygdeposten.no/nyheter/sigdal/brann/bolig-overtent-i-sigdal-nabohus-evakueres/s/5-57-1145947