Adresseinformasjon

Nå får stadig flere innbyggere brev fra kommunen om sin nye offisielle veiadresse.

Når vedtaket mottas er det en klagefrist på 3 uker. Medregnet postgang går det 1 måned før adressene overføres til offentlige registre. Da blir posten, folkeregisteret, skatteetaten og andre offentlige  etater oppdatert med ny offisiell adresse. Hvis du ikke registreres på riktig adresse må du melde flytting til folkeregisteret. Strømleverandør, mobilselskap, avisa/magasiner og andre du mottar post fra, må du selv informere om ny adresse. Dette kan enkelt gjøres på posten sine nettsider (posten.no). 
Mange mottar post om dagen med «gule lapper» fra Posten med beskjed om å melde fra om ny adresse(selv om du ikke har flyttet). De som ikke har fått vedtaksbrev fra kommunen må vente til det kommer, mens de som har fått sin adresse må være flinke til å ta den i bruk. Da blir det etter hvert mindre «gule lapper» i postkassa.

Skilting av veiene er kommunens ansvar og arbeidet er pågående. De som har fått vedtaksbrev oppfordres til å merke huset sitt med husnummeret da dette har betydning for nødetatene.
Husnummerskilt kan kjøpes  f.eks  i jernvareforretninger, Fragåt Farge og Solbua.

Tips en venn Skriv ut