Aktuelt fra helse og sosial

Ferie for alle

Buskerud Røde Kors har følgende tilbud i år:
sommerferie i uke 31 (28/7 – 2/8). Turen går til Slettestrand i Danmark (www.slettestrand.dk)
sommerferie i uke 32 (4/8 – 9/8). Turen går til Tannishus i Danmark (www.tannishus.dk).
Nyttårsopphold i uke 52/53 (27/12-2019 – 1/1-2020) på Merket i Valdres.

Helhetlig samarbeid for psykisk helse og rus

Når det er behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten blir  det nå et mer helhetlig  samarbeid mellom kommune og sykehus; Pakkeforløp.

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødvendig ventetid. Pakkeforløp starter og slutter i kommunen og  innføres trinnvis fra 1 januar 2019.

 

Les mer på linken under:  

https://helsenorge.no/psykisk-helse/pakkeforlop-for-psykisk-helse-og-rus

 

 

Visjon for Tono aktivitetssenter

Bruker i sentrum. Gode opplever gjennom aktivitet og arbeid.
Et trygt og forutsigbart miljø med vekt på:

  • Brukermedvirkning
  • Mestring
  • Utvikling
  • Stimulering

 

Mål:
Fleksibelt tilbud med utgangspunkt i den enkeltes kompetanse og individuelle behov. Varierte, valgfrie og tilgjengelige tilbud.

Frisklivstilbud første halvår 2019

Hva er frisklivssentralen i Sigdal?

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for deg som bor eller oppholder deg i Sigdal.
Tilbudet passer for personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og trenger støtte til å justere levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi tilbyr strukturert oppfølging i form av helsesamtaler med fysioterapeut. Underveis i oppfølgingen vil du få hjelp til å lage deg en plan – og fullføre den. Du kan få testet kondisjonen din ved oppstart og etter tre måneder. Tilbudet er rettet mot deg som ønsker å bli mer aktiv, justere kostholdet eller slutte med røyk/snus. Du kan også få veiledning dersom du har vanskeligheter med søvnen.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen på telefon 90625366. Egenandel på en oppfølgingsperiode på tre måneder er kr. 300,-.

 

Frisklivsaktiviteter:

Frisklivssentralen har tilbud om gruppetrening som foregår i gymsal eller ute i naturen. Aktivitetene er åpne for alle og du trenger ikke henvisning for å delta. Se timeplan lenger ned på siden.

Frisklivssentralen har oversikt over alle lokale aktivitetstilbud. Dersom du lurer på hvilken aktivitet som kan passe for deg, ta kontakt så kan vi se på dette sammen. Oversikt over lokale fritidsaktiviteter finner du på nettsiden: www.fritid123.no.

Kurs:

I samarbeid med Modum kommune tilbys søvnkurs, BRA MAT kurs og røyk/snuskurs. Kursene foregår på Furumo i Modum. Les mer på www.frisklivssentralen.no

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for personer over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning for å delta. Åpent for innbyggere i Sigdal. Telefon: 32749440.

 

Foreldreveiledningskurs

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

Linda Torgersen er ansatt som helse- og sosialsjef i Sigdal kommune

Linda er 42 år og bosatt i Drammen. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og helse- og sosialadministrasjon. Linda har vært ansatt i Sigdal siden 1996 og har erfaring fra ulike stillinger, blant annet som sykepleier, leder for hjemmetjenesten og virksomhetsleder.

TT-TJENESTE (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

Nytt TT år begynner 1 april. Brukere som allerede har TT- tjeneste trenger ikke søke på nytt. Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Det betyr at det er ment til transport til aktiviteter i hverdagen over hele året. Tjenesten er fortrinnsvis et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan eller har vesentlige vanskeligheter med å nytte det ordinære kollektivtransporttilbudet.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksin) gjennom to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet er 1. november 2016. Vaksine anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.