Aktuelt fra helse og sosial

Foreldreveiledningskurs

Helsestasjon i Sigdal inviterer til foreldreveiledningskurs.

Linda Torgersen er ansatt som helse- og sosialsjef i Sigdal kommune

Linda er 42 år og bosatt i Drammen. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i eldreomsorg og helse- og sosialadministrasjon. Linda har vært ansatt i Sigdal siden 1996 og har erfaring fra ulike stillinger, blant annet som sykepleier, leder for hjemmetjenesten og virksomhetsleder.

Frikort for helsetjenester

Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd. 

Frisklivsaktiviteter høsten 2017

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste hvor man kan få hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

TT-TJENESTE (Transporttjeneste for funksjonshemmede)

Nytt TT år begynner 1 april. Brukere som allerede har TT- tjeneste trenger ikke søke på nytt. Formålet med TT-tjenesten er å gjøre funksjonshemmede i Buskerud mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. Det betyr at det er ment til transport til aktiviteter i hverdagen over hele året. Tjenesten er fortrinnsvis et transporttilbud fra dør til dør for innbyggere som ikke kan eller har vesentlige vanskeligheter med å nytte det ordinære kollektivtransporttilbudet.

HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksin) gjennom to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet er 1. november 2016. Vaksine anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon.

Ut på tur i Modum og Sigdal

Ut på tur i Modum og Sigdal arrangerer uketlige turer hver onsdag i Modum og Sigdal. Under les mer finner du oversikt over turene. 

Ny Ruspolitisk handlingsplan ute på høring

Ny Ruspolitisk handlingsplan i Sigdal er en videreføring av planen fra 2006-2010. Arbeidsgruppa har foreslått noen nye tiltak på bakgrunn av kartlegging av situasjonen i Sigdal fra Ungdata undersøkelsen 2014 og politiets analyse av rusmiljøet. I tillegg er det innspill fra områder arbeidsgruppa representerer. Gruppa har gått igjennom tiltakene som er virksomme og fungerer pr. dags dato i Sigdal kommune.