Aktuelt fra landbruk og utmark

Eiendomsskatten gir tilskudd til fjellet og primærnæringa

Kommunestyret vedtok 29.juni retningslinjene for «Tilskudd til primærnæringa» og «Fond til turist- og friluftformål» i Sigdal kommune.

 

 

Bilde av elevene ved Eggedal skole etter seieren på skoleskogdagen 2017

Eggedal skole stakk av med seieren på årets skoleskogdag

Eggedal skole stakk av med seieren på årets skoleskogdag fredag 9. juni. De fikk dermed pokalen til odel og eie.
Vi gratulerer!

SMIL-midler. Søknadsfrist 1. mai.

Ordninga gjelder som tidligere hydrotekniske anlegg, rydding og inngjerding av beiter, restaurering av verneverdige bygninger osv. Tiltak som øker matproduksjonen vil bli prioritert.

 

 

 

 

 

 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

I forbindelse med kommende søknadsomgang for produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning og tilskudd til avløsning ved ferie med søknadsfrist 20. januar 2017.

Bålforbud i perioden 15. april - 15. september

Fra 1. januar i år gjelder endrede regler for bålbrenning. Mellom 15. april og 15. september er det forbudt å gjøre opp ild nær skog og i all utmark uten tillatelse fra kommunen.

Søknadsfrist for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Vi minner om søknadsfristen til SMIL-midlene. Dette gjelder nå bare de som søker produksjonstilskudd.  Søknadsfristen er 1. mai.

 

 

 

 

Kulturlandskap og næringsutvikling - møte i Eggedal onsdag 30. mars

Onsdag 30. mars kl 19.00 på Borgerstua i Eggedal blir det møte med tema «Kulturlandskap og næringsutvikling». Vi ønsker å sette litt ekstra fokus på kulturlandskapet i kjørkebygda i Eggedal. Vi har fått Magne Løiten til å vise gamle og nye bilder fra kulturlandskapet i Sigdal. I tillegg kommer Arne Smøttebråten fra turistbygda Hemsedal, som skal snakke om hvorfor han satser på husdyr, og hvordan han tjener sine penger i ei bygd der turismen står sterkt.

Økologisk spesialkorn tildelt Bygdeutviklingsprisen

Innovasjon Norge avd. Buskerud delte tirdag 17. november ut Bygdeutviklingsprisen 2015 til Økologisk Spesialkorn ved Anders Næss for sin innsats innen bevaring av gamle kornsorter. Vinneren har utviklet en solid bedrift som kombinerer fokus på levende jordsmonn og økologisk produksjon med markedssortering og kommunalisering av økologisk mel.

Fiskefondet - Sigdal kommune

Søknad til fiskefondet (Horga-fondet) - til fremme av fiske i Sigdal - sendes innen 20. november 2015 til Landbrukskontoret i Sigdal, 3350 Prestfoss.

Landbruk og utmark

Her vil du kunne finne aktuelle saker fra landbruk og utmark.