Aktuelt

Totalt bålforbud

Skogbrannfaren er meget høy og Drammens Regionens Brannvesen har derfor besluttet å legge ned forbud mot all type bålbrenning i skog og mark. Et totalforbud betyr at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, mark eller på stranda. Du kan heller ikke bruke bålplassene i marka når det er totalforbud. Grilling i egen hage er tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Vi ber publikum respektere det totale bålforbudet.
Du kan følge skogbrannfaren på yr.no

Kommune Kari - chat-robot

 

I løpet av en måneds tid skal Kommune-Kari testes ut på Sigdal kommunes hjemmeside. Kari er en chat-robot som døgnet rundt kan svare på spørsmål om kommunale tjenester. Her kan innbyggerne spørre om alt fra fristen for å søke barnehageplass, om en kan bygge veranda uten å søke og når biblioteket er åpent.

 

Møte om skogsbruksplan, tirsdag 22. mai Eggedal mølle

Kommunen arrangerer i samarbeid med Sigdal og Eggedal skogeierområde, informasjonsmøte om skogbruksplaner med miljøregistrering på Eggedal Mølle tirsdag 22. mai kl 18.00. Det serveres lapskaus ved ankomst og som avslutning kjører vi i gang den gamle oppgangssaga, så vi kan se den i drift. Blir det dårlig vær, flyttes samlinga til Eggedal skole. Det vil også bli gitt informasjon om planene for «Trillemakasenter».

 

17. mai

Program for 17. mai i Eggedal, Prestfoss og Nerstad finner du under les mer.

Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune

Sigdal kommune inngår kontrakt med Midt-Kraft om brebåndsutbygging i Sigdal kommune.

NVE melder at flomtoppen regnes for over og vannstanden er på vei ned.

NVE nedgraderer varselet for øvre del av Drammensvassdraget. Det er søndag formiddag satt ned til "gult nivå", dvs. at flomtoppen regnes for over og at vannstanden har sunket. Se www.varsom.no for å være oppdatert. Her finner du varselet om nedgradering: http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsl…/varselid/194317

NVE varsler om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå for Buskerud og Oppland.

Det ventes regn og stedvis kraftige byger fra torsdag kveld, opp mot 40 mm enkelte steder. Bygenes plassering og intensitet er noe usikker. Skredfaren er størst der bygene treffer. Følg værradar på yr.no. Høye temperaturer i fjellet gir i tillegg stor snøsmelting, opptil 20 mm/døgn.
 

Gjenvinningsstasjon stengt torsdag 10. og 17. mai.

Gjenvinningsstasjon er stengt torsdag 10. mai, Kristi Himmelfartsdag, og torsdag 17. mai.

Flomvarsel fra NVE onsdag 9. mai og torsdag 10. mai 2018.

Stigende temperaturer vil føre til stor snøsmelting. Dette vil gjelde alle områder hvor det fortsatt ligger snø, også i høyfjellet. Med dagens prognoser forventes vannføringen å stige også utover prognoseperioden grunnet vedvarende høye temperaturer og nedbøren som er ventet torsdag/fredag.
Sigdal er i gul sone onsdag 9. mai og orange sone torsdag 10. mai.

Kraftig snøsmelting vil føre til økende vannføring i elver og bekker som drenerer områder med snø. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Aslebua i Prestfoss sentrum rives

I dag mandag 7. mai startet Strand & Enger opp arbeidet med å rive Aslebua. I den forbindelsen ønsker entreprenøren å disponere parkeringsarealet ved Aslebua som riggplass/anleggsområde. Parkeringsplassen vil være stengt så lenge rivearbeidet foregår.
Det ble i formannskapssak 41/17 vedtatt å rive Aslebua.