Aktuelt

Åpningstid gjenvinningsstasjon

Sigdal kommune har i sommer hatt utvidet åpningstid på torsdager kl. 15.00-19.00. Gjenvinningssatsjonen har åpent torsdager ut oktober måned, og siste dag er torsdag 31 oktober. Ordinær åpningstid på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 - kl. 14.00. For eventuelle spørsmål kan det tas direkte kontakt med Torstein Helgetveit på tlf. 917 43 983

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.
 

Høringsutkast kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Kommunestyret vedtok 05.09.2019 i sak 58/19 å legge kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum ut på høring. Høringsfristen er 15.11.2019. Dokumentene finner du under les mer.

Sigdal kommunestyre 2019-2023

Sigdal kommunestyre har 21 represetanter, og i perioden 2019-2023 er følgende partier representert; Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Under les mer finner du oversikt over de valgte representantene.

Kultur og idrettsstipend 2019

Kultur og idrettsstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en eller flere søkere. Søknad om stipend sendes elektronisk til Sigdal kommune.

Søknadsfristen er 13. oktober 2019.

Mandatfordeling kommunestyrevalget

Mandatfordelingen kommunestyret i Sigdal 2019-2023 er nå klar; Senterpartiet 11 representanter, Bygdelista 4 representanter, Arbeiderpartiet 3 representanter, Høyre 2 representanter og Fremskrittpartiet 1 representant. Under les mer finner du mer informasjon.

Valgresultat kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kommunestyrevalget hadde valgdeltagelse på 66,1% og fylkestingsvalget på 58,4%. Mandatfordelingen til kommunestyret antas og være klar kl. 18.00, da denne ikke er endelig før seint innkomne forhåndsstemmer er talt opp. Gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget ble gjennomført på en god og tilfredsstillende måte.

Utbygging av bredbånd, Solumsmoen - Øverbyroa og Vestsideveien

Sigdal kommune har nå  inngått avtale med Midt-Kraft om utbygging av områdene Solumsmoen-Øverbyroa og Vestsideveien (Kolsrud bru-Velstad bru). Avtalt ferdigstillelsesdato er innen  31.12. 2021.

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 8. og 9. september

Valglokalene har følgende åpningstid: søndag 8. september kl. 15.00 - 19.00 og mandag 9. september kl. 12.00 - 20.00.
I Sigdal har følgende valglokaler: Eggedal samfunnshus, kommunehuset i Prestfoss og Nerstad samfunnshus.

1- trinns elever, skoleåret 2020/2021

Alle barn som fyller 6 år i 2020 er skolepliktige. Barn som skal begynne i 1. trinn høsten 2020 skal meldes inn til skolene innen 1. oktober 2019.
Ønsker dere utsatt/fremskutt skolestart må dere søke om dette innen samme frist. 

Skjemaene ligger digitalt på Sigdal kommunes hjemmeside   
Ønsker du heller en papirutgave, vennligst ta kontakt med Sigdal kommune.