Aktuelt

Elgrapporter til ny bestandsplanperiode

Rapport om "Elgbeitetaksering i Sigdal 2016" og "Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2016" finner du under les mer.

Brebånd i Sigdal kommune, høring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet administrerer i samarbeid med fylkeskommunene en ordning med tilskudd til brebåndsutbygging. Kommuner kan søke støtte til utbygging der det er dårlig brebåndstilbud og de kommersielle aktørene ikke finnder det lønnsomt å bygge ut.

Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

I tillegg til ordinær åpningstid på gjenvinningsstasjon i N.Eggedal på lørdag i tidsrommet fra kl. 10.00 til kll. 14.00, åpnes anlegget også på torsdager etter påske og ut oktober måned.

Informasjon om adresseringsprosjektet

Etter hvert som det opprettes offisielle adresser og vedtak sendes ut, dukker det opp en del spørsmål  som trenger litt forklaring. Under les mer finener du informasjon.

Vedtatte reguleringsplaner

Det ble i kommunestyremøte 22. februar vedtatt 4 reguleringsplaner. Under les mer finner du vedtak, kart og bestemmelser.

Reisemålsanalyse

Sigdal og Krødsherad kommuner skal gjennomføre en felles reisemålsprosess for Norefjell, dvs. for området mellom Eggedal og Noresund, fra Tempelseter til Fossliseterelva. Reisemålsprosessen skal ende opp i et helhetlig rammeverk for videre utvikling som kan legges til grunn for de to kommunenes videre arbeid med kommunedelplaner.
Se prosjektplan her.
Følg med på arbeidet - klikk dere inn på linken og lik gruppa;
https://www.facebook.com/groups/487266578329231/?fref=ts

Elektronisk rekruttering ved utlysning av ledige stillinger.

Sigdal kommune jobber i disse dager med opprettelse av system for elektronisk rekruttering ved utlysning av ledige stillinger. Systemet heter Visma EasyCruit. Dette vil tas i bruk i løpet av de nærmeste ukene. Utlyste stillinger legges fortsatt ut under ledige stillinger på nettsidene til Sigdal kommune. Når en ledig stilling åpnes, kan det søkes på stillingen fra dette bildet. Det vil være en egen knapp merket «send søknad», dette er veien inn i søknadsskjemaet som endes inn elektronisk til Sigdal kommune.

 

 

Kulturmidler

Frivillige lag som vil søke om tilskudd fra kulturmidlene 2017 må søke om dette til Sigdal kommune innen 1. mai.

Skatteoppkreverkontoret informerer

Skatteoppkreverkontoret i Sigdal er betjent annenhver tirsdag. (i partallsuker) Saktteoppkreverkontoret er stengt tirsdag 21. mars, men er åpent onsdag 22. mars.

Bassenget i Prestfoss

Bassenget i Prestfoss er åpent igjen etter rehabilitering. Arbeidet har gått som planlagt og åpnes igjen til fastatt tidspunkt.