Aktuelt

Status ladestasjon i Eggedal

Arbeidene med etablering av trafostasjon i Eggedal er stanset midlertidig. Årsaken til dette er en henvendelse fra Tønsberg bispedømme som blant annet stiller spørsmål ved lovligheten av å plassere trafostasjonen på dette området. Innstillingen av dette arbeidet gjør dessverre at ladestasjon for elbiler foreløpig  ikke er operativ. Saken har høy prioritet og kommunen tar sikte på å finne en snarlig løsning.

Sigdal kommune på 51. plass i kommunebarometert 2019

Sigdal kommune var nr. 208 i 2017, nr. 110 i 2018 og nr. 51 i 2019. Kommunebarometeret 2019 består av 151 forskjellige nøkkeltall som kommunene blir målt på.

Vis aktsomhet ved bruk av båt og vannscooter på Soneren

Vi ber om at båt- og vannscooterførere viser aktsomhet på Soneren. Det er mange som bader ved Sandsbråten og andre fine badeplasser langs Soneren, og det er viktig at det holdes god avstand til badegjestene og at farten senkes når man nærmer seg land.
Det er gledelig med fint sommervær og aktivitet på og ved fjorden, og vi ønsker alle fine sommerdager.

 

Vannforsyningen i Nedre Eggedal er nå i orden

Feilen på vannledningsnettet i Nedre Eggedal er nå utbedret og i orden.

Oppdatering feil med vannforsyning i Nedre Eggedal mandag 15. juli

Det har vært et ledningsbrudd på vannledningsnettet i Nedre Eggedal. Bruddet er under utbedring, de venter på rørlegger for å koble rør. Det antas at alt er i orden igjen i løpet av 2-3 timer. Det var en mindre del av feltet i Nedre Eggedal som mistet vannet. Det ble jobbet med å finne feilen i natt.
Det tas kontakt med de berørte.

Oppdatert informasjon 15.07.19 kl. 11.00

Feil på vannforsyningen i Nedre Eggedal

Det har oppstått en feil med vannforsyning i Nedre Eggedal. Det arbeides med og løse problemet, og det antas at det er løst i løpet av formiddagen.

Lokal skogbrannfare inntil det kommer nedbør av betydning

Det meldes om skogbrannfare: nivå gult. Gyldig fra: 11.07.2019 12:00

 

Manntall

Manntallet ligger ute til offentlig ettersyn på kommunehuset (tlf. 32 71 14 00) til og med valgdagen. Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget søndag 8. september og mandag 9. september 2019. Sametingets manntall ligger også ute til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Egenberedskap

Det er sommer og mange kan nyte en velfortjent sommerferie og avbrekk fra hverdagen. Men selv i ferietiden er det grunnleggende behov vi har og er avhengig av. Selvfølgeligheter som vi forutsetter at fungerer til enhver tid.

Vi lanser samkjøringsappen SammeVei i samarbeid med Modum og Krødsherad

Prosjektet skal gå fra 24.6 til 18.8. Hensikten er å tilby innbyggerne i de tre kommunene et nytt mobilitetstilbud i sommerukene.