Aktuelt

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev nr. 1 2018 er nå publisert, og under les mer finner du link til brevet.

Minner om at Sigdal kommune har innført ekstraordinær båndtvang

Sigdal kommune innførte ekstraordinær båndtvang 24. januar 2018;

Med hjemmel i Lov om hundehold, § 6 f), har Sigdal kommune vedtatt forskrift om ekstraordinær båndtvang med øyeblikkelig virkning. 

Forholdsvis store mengder med løs snø skaper vanskelig leveforhold for viltet i hele kommunen. I tillegg vil mildværsperioder og nedbør i form av regn resultere i skarelag i snøen når temperaturen synker igjen. Dette vanskeliggjør også framkommeligheten for hjorteviltet. Snøforholdene har spesielt redusert rådyras muligheter for å bevege seg og finne lettfordøyelig og næringsrik vinterføde. Hunder som løper løse kan føre til at de blir jaget i hjel, eller forbrenner livsnødvendig energi. For å beskytte viltet har vi innført ekstraordinær båndtvang i Sigdal kommune med øyeblikkelig virkning gjennom fastsettelse av egen forskrift hjemlet i Lov om hundehold.

 

Planprogram

Forslag til felles planprogram for delplanene Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum og Norefjell 2019-2035.
Høringsfrist 05.02.2018.

Åpent møte 13. februar på Eggedal Borgerstue kl. 19.00.

ÅF Consult legger fram sin vurdering av alpine sammenbindinger fra skisenteret i Krødsherad over mot Sigdal.

Åpent møte 14. februar på Eggedal Borgerstue kl. 18.00 om Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell

Buskerud fylkeskommune v/prosjektleder Ellen Korvald vil orientere om det pågående arbeidet med regional plan for fjellområdene i kommunene Sigdal, Krødsherad, Flå, Nore og Uvdal og Nes.

Flere brudd på ekstraordinær båndtvang er rapportert

Kommunen har etter første helgen med ekstraordinær båndtvang, fått flere henvendelser om hunder som er påtruffet løse.

Informasjon om regelverket for snøscooterkjøring

Med gode snøforhold kommer henvendelser til kommunen fra publikum om det de mener er ulovlig snøscooterkjøring. Vi gir her litt informasjon om hvor publikum bør henvende seg i slike tilfeller og hvilke regler som gjelder.

 

 

Snøskader på skogen og forsikring

Vi har fått melding om en god del skader på skogen grunnet tung snø. Dette kan for grunneieren være dekket av forsikring, hvis det er tegnet forsikring for stormskader.

Kommunal planstrategi 2016-2019

Sigdal kommune har utarbeidet forslag til kommunal planstrategi. Forslag til vedtak av strategien til kommunestyret, legges nå ut til offentlig høring i 30 dager jf. plan- og bygningsloven § 10-1.