Aktuelt

Kunngjøring av planvedtak

Reguleringsplan for Fv 287 Hørja bru – Skjærs bru ble vedtatt i kommunestyret 24.10.19.
 

Budsjett 2020 - kommunedirektøren legger i dag torsdag 31. oktober fram forslag budsjett 2020

Kommunedirektøren legger fram forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram og økonomiplan for 2020-2023. Møtestarter kl. 09.00, og du kan følge fremleggelsen direkte. Link finner du under les mer.

Egenberedskapsuka 2019

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og betredskap) inivterer kommunene til en landsomfattende uke om egenberedskap. Egenberedskapsuka kort oppsummert:  - arrangeres 28. oktober til 3. november - DBS har utviklet budskap og kampanjemateriell - alle råd til befolkningen er samlet på en nettside.

Søknadsfrist for fiskefondet Horgafondet er 1. november 2019

Tiltak i Horgavassdraget prioriteres, men andre søknader kan også vurderes. Søknad skal være skriftlig og sendes elektronisk til kommunens postmottak eller pr post til Sigdal kommune v/landbrukskontoret, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

 

Ledig stilling som skogbruksjef - 100% vikariat

Da vår skogbrukssjef skal ut i svangerskapspermisjon søker vi etter en erstatter for henne i permisjonsperioden, 15.2.2020- 15.10.2020. Vi søker etter en fleksibel, positiv og framoverlent person med gode datakunnskaper og kompetanse på mastergradnivå fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet eller tilsvarende kompetanse.
Hovedarbeidsoppgavene i stillingen vil være skogfag, utmark, motorferdsel, næring, sti- og løyper og plan.

Offentlig ettersyn Storlia nord med frist 23. november 2019

Hovedutvalg for næring og drift har i møte 26.09.2019 vedtatt å legge reguleringsplan for Storlia nord på gnr 167 bnr 4 ut på høring og offentlig ettersyn.

Kommunestyremøte i dag torsdag 24. oktober

Kommunestyret avholder møte torsdag 24. oktober kl. 19.00. Følg møte direkte. Link finner du under les mer.
 

Hold Sigdal rent!

Teknisk sektor anmoder på det sterkeste både fastboende og fritidsbeboere om å respektere tiltenkt bruk av containerne som er utplasserte rundt om i bygda og fjellheimen.  Søppel containerne er kun forbeholdt hytter og skal kun benyttes til husholdningsavfall/matavfall!

Altfor ofte registreres det uønsket avfall som blir lagt i containerne. Større gjenstander blir henslengt på utsiden.                                        

I tillegg til praktiske og estetiske utfordringer, medfører dette et forurensningsproblem og unødig bruk av kommunens ressurser.

Minner om gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal som er åpen på lørdager hele året fra kl. 10.00 – kl. 14.00.  I sommerhalvåret er stasjonen i tillegg åpen på torsdager fra kl. 15.00 – kl. 19.00. 

Kveldskonferanse om frivillighet

Sigdal kommune holder en kveldskonferanse om frivillighet og utarbeidelse av frivillighetspolitikk på Prestfoss samfunnshus 28.10 kl 18.00.

Du kan melde deg eller ditt lag/forening på kveldskonferansen på mail post@sigdal.kommune.no eller ved å ringe 32711400 innen 25.10.2019

I dag tirsdag 22. oktober - informasjonsmøte kommunedelplan

Åpent informasjonsmøte om høringsutkastet til kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum tirsdag 22.oktober kl. 18.00 på Borgerstua i Eggedal. Høringsfristen for kommunedelplanen er 15.11.2019.
Velkommen!