Aktuelt

Påminnelse om frist for å søke barnehageplass for barnehageåret 2019/2020

Søknadsfrist for å søke barnehageplass, barnehageåret 2019/2020 eller å endre dager, er 1. februar. Det må fylles ut ett søknadsskjema pr. barn.

Strømmen har kommet tilbake i Eggedal

Midtkraft melder kl. 06.52 på sin nettside at alle i Eggedal nå har fått strømmen tilbake.

Strømbrudd i Eggedal

Midtkraft skriver på sin nettside at hele
Eggedal et uten strøm da de har mistet forskyning inn i sitt nett fra Statnett.
Glitre jobber med og få opp strømforsyning til Eggedal trafostasjon.
https://www.midtkraftnett.no/driftsmeldinger/eggedal1547614877

Ledige stillinger

Fra 01.08.2019 har Sigdal kommune et antall ledige lærerstillinger i grunnskolen, både faste og vikariater. Det er også ledig renholdsstilling 80% fast Sigdalsheimen, og tilkallingsvikar renhold Nerstad skole.

 

Trafikkofrenes dag i Buskerud søndag 13. januar

Hvert år arrangeres det Trafikkofrenes dag i Buskerud. Årets arrangement er søndag 13. januar, Tranby kirke i Lier. Arrangementet starter med appeller utenfor Tranby menighetshus kl. 16.00, før fakkeltog og minnegudstjeneste.

Hovedtaler er statssekretær Anders Werp. 
Appeller ved fylkesordfører Roger Ryberg og ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringdal, tale av biskop Jan Otto Myrseth.
Musikalske innslag ved Kari Tomine Isene Bodnar og Hans Fredrik Nilsen.

Etter minnegudstjenesten er alle velkommen til en sammenkomst med bespisning.

Velkommen til en stund med ettertanke. 

 

 

Telefonlinjene er i orden

Telenor opplyser at problemet ble løst raskt, og telefonen er igjen i orden.

Mulighetsstudie Prestfoss sentrum, utkast

Sigdal kommune jobber med å utarbeide en områdereguleringsplan for Prestfoss sentrum nord. I lys av den pågående planprosessen har kommunen ønsket en helhetlig mulighetsstudie, som ikke bare omfatter planområdet, men også Prestfoss sør og omegn.

Vi har valgt å kalle den første versjonen av mulighetsstudien for et drøftingsutkast. Drøftingsutkastet er i 1. omgang utarbeidet av Asplan Viak og er ment som grunnlag for diskusjon. Utkastet vil således bearbeides etter innspill knyttet til medvirkningsmøter og annen dialog.

Telefonen er ute av drift

Telefonen på kommunehuset, Sigdalsheimen og helsestsjon er ute av drift. I følge Telenor oppstod det en feil i området kl. 13.15, og de er usikre på omfanget. Det er opplyst forventet rettetid  til kl. 12.00 torsdag 10. januar.
Sigdalsheimen kan nås på telefon 480 30 192 og kommunehust på telefon 409 14 390.
Vi beklager det inntrufne, og vil holde kontakt med Telenor og legge ut oppdateret informasjonen på nettsiden og facebook.

 

Tilskuddsordning til friluftsliv 2019

I Sigdal er det en rekke lag og foreninger som tilrettelegger for fellesskapet. Visste dere at det er mulig å få støtte til mange av disse prosjektene? Under les mer finner du brev fra Buskerud Fylkeskommune der en rekke av tilskuddsordninger er listet opp.

Medvirkningsmøte og presentasjon av mulighetstudie for Prestfoss

I forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplan for Prestfoss sentrum nord, inviterer Sigdal kommune til allmøte i kommunestyresalen tirsdag 8. januar kl. 18.00.