Aktuelt

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift om jakt på bever

Sigdal kommune har vedtatt ny forskrift som åpner for kvotefri jakt på bever i hele kommunen. Beverjakta blir da i stor grad som annen småviltjakt, uten vald og fellingstillatelser.

Ledig stilling Prestfoss barnehage

Prestfoss barnehage har ledig stilling som assistent i inntil 100% stilling for barneahgeåret 2017/2018.

Redusert bemanning på kommunehuset mandag 25. september

Grunnet intern opplæring er det redusert bemanning på kommunehuset mandag 25. september.

Midlertidig selvbetjening på biblioteket i Prestfoss

I perioden 25. - 29. september er det kun selvbetjening på biblioteket i Prestfoss.

Reisemålsprosessen - møte 25. september flyttes.

Det planlagte møte 25. september utsettes, da det er behov for litt mer tid på sluttføring av reisemålsprosessen.
Vi kommer tilbake med ny dato om ikke så lenge.

Kultur og idrettsstipend 2017

Kultur og idrettsstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en eller flere søkere. Søknad om stipend sendes til Sigdal kommune v/hovedutvalget for oppvekst og kultur, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss.

Søknadsfristen er 20. oktober 2017.

Sigdal kommune er tildelt midler fra Staten til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.
Fra Buskerud er det i år kun Sigdal og Krødsherad som er tildelt statlig støtte til utbygging av bredbånd.
Sigdal kommune er tildelt 1, 9 millioner kroner og den planlagte utbyggingen omfatter områder i Sigdal kommune (Eggedal, Nerstad-Kolsrud-Hovlandsmoen og Tukudalen) med totalt 195 husstander.  Total kostnad for utbyggingen er estimert til kr. 6,0 mill

 

 

Valg

Høy valgdeltagelse i Sigdal - 77,8 prosent. Under les mer finner du link til valgresultatet for Sigdal.

Stortingsvalg og Sametingsvalg 2017

Valgdag er mandag 11. september. Kommunestyret i Sigdal har vedtatt at det også skal avholdes valg søndag 10. september.

Eldredagen 2017

Det blir åpning av arrangementet av ordfører. Videre blir det litt informasjon om Sigdalsheimen. Av underholdning nevnes at det blir kåseri ved Svein Olav Tovsrud og Sigrid Kvisle leser "gamle stubber". Sangen og musikken besørges av Låt - Ulåt. Det serveres rundstykker, kringle og kaffe. Velkommen til alle!

Arr. Eldrerådet og Pensjonistforeningen