Aktuelt

Renovasjon

Etter at det har kommet en del snø den siste tiden, opplever renovatøren at det er en del abonnenter som ikke måker fram sine søppelstativer til tømmedagen.
Teknisk sektor minner om at søppelsekken skal stå i stativet, samt at abonnenten skal sørge for at frontpanelet er tilgjengelig på tømmedagen.

 

Madonnastien nådde ikke opp i kampen om Norges beste turrute - men Madonnastien innehar publikumsprisen!

12 turstier konkurrerte om å bli kåret til »Norges beste turrute» under Stikonferansen i Bergen tirsdag kveld. Ilsengstiene i Stange gikk av med seieren.

Kreativprisen til Rask psykisk helsehjelp Modum og Sigdal

Rask psykisk helsehjelp i Modum og Sigdal, og deres fotoprosjekt i forbindelse med Vær Raus-kampanjen, fikk i fredag utdelt Kreativitetsprisen 2018, en hedersbevisning utdelt av Verdensdagen for psykisk helse.
Rask psykisk helsehjelp Modum, som server innbyggere i Modum og Sigdal, lagde sist høst et svært spennende fotoprosjekt som fikk stor oppmerksomhet, både i- og utenfor kommunene.

Skoleskyss skoleåret 2019/2020

Frist for å søke skoleskyss for kommende skoleår er 01.04.

For mere info les her

Søknadsfrist for næringsfond

Søknadsfrist i 2019 er 1. april.
Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, i form av videreutvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Dette inkluderer også investeringer i fellestiltak som fremmer Sigdalssamfunnet.

Hvor skal kommunegrensa gå?

Kommunene Sigdal, Modum og Øvre Eiker har gjennomført tre folkemøter for å lodde stemningen rundt kommunegrensa mellom de tre kommunene.

 

Kommunedelplan

Persentasjon av kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum på åpent møte i Eggedal 23.02.2019.
Under les mer finner du link til presentasjonen.

 

 

Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret i Sigdal vedtok 21.02.2019 reguleringsplan for Bjørnerudsetermarka.

Eiendomsskattelister 2019

I henhold til eiendomsskattelovens § 15 er eiendomsskattelister for 2019 lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.2019.

 

Innbyggermøter om kommunegrenser

Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker har startet en diskusjon om dagens kommunegrenser er hensiktsmessige. Innbyggernes mening vil være avgjørende for om kommunene skal gå videre med et slikt arbeid. De 3 kommunene inviterer derfor til møter med innbyggerne:

Mandag 4. mars 2019, kl.18.00  -  Bingen Ballklubbs lokaler, Moløkka
Onsdag 6. mars 2019, kl. 18.00 -  Fjerdingstad Grendehus