Aktuelt

Åpningstid kommunehuset i Sigdal

I en prøveperiode fra 24. mai til 4. august 2019 er kommunehust i Sigdal åpent fra kl. 09.00 til kl. 14.30.

Sykkelprosjekt godt i gang - informasjonsmøte tirsdag 28. mai.

Det jobbes på tvers av kommunene for å utrede sykkelproduktet for Norefjell og her er et stort uutnyttet potensial og mange muligheter. Trysil, Hallingdal og Valdres med flere har jobbet godt med dette over noen år og kan vise til gode resultater gjennom økt omsetning, økt sysselsetting og ikke minst mer fornøyde gjester. Investeringene hentes inn igjen i rekordfart og destinasjonene har blitt langt mer attraktive.

Bredbåndsutbygging i Sigdal kommune

Kommunen ønsker at alle innbyggere skal få tilbud om høyhastighetsbredbånd. Det er mange områder som trenger et bredbåndsløft og det arbeides for å bedre bredbåndsdekningen år for år. Som ledd i dette er det besluttet å søke tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til bredbåndsutbygging i 2019. Det kan søkes om tilskudd til bredbåndsutbygging i områder de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Prosjektet er et «spleiselag» hvor kommunen, Nkom og utbygger bidrar med midler. Det kan også være aktuelt for innbyggerne å bidra med dugnadsarbeid som f.eks. graving på egen tomt.

Ledig stilling som plansjef

Teknisk sektor søker etter en avdelingsleder for forvaltningsavdelingen i 100% stilling. Gjerne med bakgrunn som arealplanlegger eller jurist. Avdelingen omfatter fagområdene plan-, oppmåling og byggesak. Stillingen er en mellomlederstilling som i tillegg til lederansvaret vil ha et ekstra ansvar for kommunens planarbeid. Det er stor aktivitet og mye spennende som skjer innenfor disse fagfeltene i Sigdal.

Boligbrann i Sigdal

Brannvesenet fikk melding om boligbrann i Sigdal kl. 06.15 i dag lørdag. På Bygeposten nettside opplyses det at alle beboerne i huset kom seg ut. https://www.bygdeposten.no/nyheter/sigdal/brann/bolig-overtent-i-sigdal-nabohus-evakueres/s/5-57-1145947

Lærling IKT

Sigdal kommune er en del av Kongsberregionen IKT.  Kongsbergregionen IKT søker nå etter en lærling med stor interesse for IKT-faget. Du vil få jobbe med dyktige og dedikerte medarbeidere som vil gi deg nødvendig støtte og opplæring.Lærlingeplassen vil primært være lokalisert på Kongsberg, men opplæringen vil i perioder foregå i andre kommuner i vår region.

Sommervikar Eggedal skole/idrettslag og Eggedal barnehage

Kultursektoren søker etter sommervikar sommeren 2019. Søker bør ha fylt 18 år. Førerkort er en fordel. Søknadsfristen er 15.05.2019.

Bjøreskogveien - stauts utbedring

Bjøreskogveien er under utbedring, fra krysset fra Eidalsveien fv 133 til kommunedelet mot Krødsherad. Arbeidet startet i fjor sommer og man er nå i gang med foreberedende arbeid før legging av asfalt. Det antas ar veien er ferdig asfaltert ca. 15. juni.

 

Oppmålignsavdelingen innfører telefontid

Oppmålingsavdelingen har i vinter/vår gjennomført et LEAN prosjekt for å optimalisere sine arbeidsprosesser. Målsetningen med prosessen har vært å bidra til større kundetilfredshet. Ny arbeidsprosess tilprøves ut i barmakrsperioden 2019 og til medio okotber. Oppmålingsavdelingen vil i denne perioden ha telefon/e-post tid onsdag gjeldende fra og med uke 20 (mandag 13. mai). Forespørsler til oppmålingsavdelingen utenom disse dagene vil bli besvart onsdagen etter. Øvrige dager vil benyttes til for- og ettarbeid og oppmålingsarbeid ute i felt.

 

Ledige stillinger i Nerstad barnehage

Vil du være med å skape en god hverdag for barna i barnehagen? Nerstad barnehage har ledig en 60% fast stilling som barnehagelærer og et vikariat som barnehagelærer på 30%. Stillingene kan kombineres.