Åpent møte for grunneiere på Norefjell

Møte finner sted på kommunehuset i Prestfoss onsdag 9. august kl. 16.30-19.30. Mer informasjon under les mer.

I forbindelse med reisemålsanalysen ble det gjennomført et åpent møte i Prestfoss 16. juni. Her fikk vi innspill fra flere grunneiere som ønsket en tettere dialog inn mot reisemålsprosessen.

Vi ønsker derfor å invitere alle grunneiere rundt Norefjell til ett felles møte for en dialog om videre utvikling av fjellet, og grunneierne som sentrale aktører i dette.

 

Mimir skal ferdigstille Masterplanen i løpet av august. Det er ikke lagt opp til flere fellesgrunneiermøter etter dette, så vi oppfordrer dere til å benytte anledningen til å være med i diskusjonen den 9. august.  

Torill Olsson fra Mimir vil være i kommunen også den 10. og 14. august og kan da evt. ha møter med dere individuelt.

 

Fint om dere melder tilbake til lisbeth.friberg@sigdal.kommune.no eller på tlf. 95 22 96 87 om dere kommer eller ikke. Si da også gjerne fra om dere ønsker individuelle møter den 10. eller 14. august.

Tips en venn Skriv ut