Avløp og rensing

Hvor ofte må avløpsanlegget mitt tømmes?

Det avhenger av hva slags anlegg du har.

  • Miniresenanlegg: Etter elvetandørens spesifikasjon, vanligvis en gang i året.
  • Tett tank: Minst en gang i året, oftere ved behov.
  • Slamavskiller/septiktank (bolighus): Minst annet hvert år.
  • Kun gråvann (ikke vannklossett): MInst hvert fjerde år.

Avhenging av belastning kan noen anlegg ha behov for hyppigere tømming. Anleggseier er ansvarlig for å melde fra til tømmefirmaet hvis det er behov fo rhyppigere tømming.

Utedo

Eiendommer som ikke har innlagt vann, omfattes ikke av slamtømme- eller tilsynsordningen. Vi ønsker likevel å registrere hvilke toalettløsning eiendommen har. Dette brukes ved kartlegging av forurensning i nærmiljøet. Tømmin av utedo/tørrtoalett (uten vannspyling) omfattes ikke av den organiserte tømmeordningen.

Hvilke bestemmelser gjelder for hytta mi?

Det er ulike bestemmelser for hyttefeltene. For å finne ut hva som gjelder hos dere kan gårds og bruksnummer legges inn i linken under i feltet "Søk etter adresse, sted eller eiendom".
https://kommunekart.com/klient/sigdal/kart?urlid=f94db5603cbd95a4f3ec2b59e823

På høyre side under Kartlagsinfo velger du reguleringsplaner, reguleringsplan og så WebPlan. Da kan en blant annet velge bestemmelsene for området hvor hytta de ligger.

Tips en venn Skriv ut