Barneverntjenesten

Sigdal er innlemmet i den interkommunale barneverntjenesten Midt-Buskerud barneverntjeneste, sammen med Modum og Krødsherad. Barneverntjenesten består av 19,5 årsverk og betjener cirka 19 000 innbyggere.

Hovedkontoret er i 4. etasje i rådhuset i Vikersund, med åpningstid hver dag fra kl 8.30- 15.30.
Avdelingskontoret i Sigdal er betjent onsdager fra kl. 09.00- 14.00.
Avdelingskontoret i Krødsherad betjenes onsdager kl. 09.00- 14.00.

Barneverntjenesten vil ved behov være tilgjengelig på telefon og for avtaler utover åpningstiden på avdelingskontor. Vennligst ta kontakt på forhånd for å avtale tid for samtale.

All post sendes til følgende postadresse:
Midt-Buskerud barneverntjeneste
PB 38, 3371 Vikersund

Alle telefonhenvendelser til:
32 78 93 00 (servicetorget Modum kommune)/ 32 78 93 50 (forværelse barneverntjenesten).
Fax: 32 78 93 51

Avdelingskontorene betjenes med mobiltelefon. Ring hovednummer 32 78 93 00/ 93 50 for å bli satt over til saksbehandler og/ eller avdelingskontor.

Epost: barnevern@modum.kommune.no

For ytterligere informasjon se vår internettside:

www.modum.kommune.no

Tips en venn Skriv ut