Nødnummer

Organsiering av beredskapsarbeidet

Rådmannen er kommunens øverste ansvarlig for beredskap i kommunen.
Beredskapskoordinator er Henrik O. Mørch. Jobbtelefon 32 71 14 29 eller mobil 93 88 89 59. (Henrik.morch@sigdal.kommune.no)
 

Vakttelefoner

Brannvakt
Legevakt
Psykososialt kristeteam v/ leder Hans Chr. Ruud på tlf. 47 67 30 41
Giftinformasjon

 

 

Kommunal helthetlig risiko og sårbarhetsanalyse og beredskapsplaner

Kommunens planverk er bygget på en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, og det finnes planverk på de ulike nivåene i kommunen. Hver enhet, virksomhet og avdeling har utarbeidet sine egne beredskapsplaner som tar hensyn til den helhetlige analysen samt krav i internforskriften.

 

Andre viktige telefonnummer

Barnevernsvakt
Alarmtelefon for barn og unge kan nås på 116111
Krisesenteret i Hønefoss 
Familievernkontor
Overgrepsmottak ( mot voldtekt)

NB. Dersom du trenger hjelp fra nødetatene må de vite nøyaktig hvor du er. Kartverket har en gratistjeneste der du kan lage din egen nødplakat. Lag nødplakat fra kartverket.

Tips en venn Skriv ut