Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  For henvendelse vedrørende helse- og omsorgstjenester: kontakt sentralbordet i Helse og sosial på telefon 32 71 22 00

  For henvendelse vedørende egenbetaling i oppvekstssektoren (barnehage, SFO): kontakt sentralbordet på kommunehuset på telefon 32 71 14 00.

  For henvendelse vedr egenbetaling i teknisk sektor: kontakt sentralbordet på kommunehuset på telefon 32 71 14 00.

  Beskrivelse

  Mottar du tjenester fra kommunen som du skal betale for, benytter du tilsendt faktura. Betalbare tjenester kan være:

  • tekniske tjenester
  • hjemmetjenester
  • barnehage

  Forfall skal tydelig framkomme på fakturaen. Hvis du ikke kan betale innen forfall, kan du avtale eventuelle betalingsordninger med den instansen i kommunen som står for innkrevingen. Hvis du verken betaler innen forfall eller tar kontakt, vil kravet bli tvangsinnfordret. Kommunale avgifter kan tvangsinnfordres bl.a. ved at eiendommen avgiften gjelder, tvangsselges. Andre krav sendes til inkasso.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 28.07.2017 17:02