Tilsyn private fyringsanlegg

Pressemelding fra Drammensregionens brannvesen IKS 19. juni 2017:
Fra 7. august (uke 32) vil feieren ha tilsyn med private fyringsanlegg og piper i Sigdal kommune.
Feiervesenet vil i perioden juni til september varsle alle husstander i kommunen. Dette er andre gang feiervesenet har tilsyn med privatboliger i Sigdal. I den forbindelse informeres innbyggerne i kommunen så bredt som mulig.

Varselet kommer først i elektronisk form via digital postkasse eller Altinn, deretter automatisk i brevs form. I brevet er det oppgitt hva tilsynet omfatter, kontaktinformasjon samt infomrasjon om tilsynsdato.

Feiervesenet starter med tilsynet lengst nord i kommunen og jobber seg sørover.
Hele tilsynet i Sigdal er beregnet til å ta ca. 10 til 12 uker. Det er ca. 3.500 skorsteiner som skal kontrolleres.

"Det er viktig at folk er hjemme og tar imor oss på den datoen de blir varslet. Dersom eier, eller den som bor i boligen, ikke er hjemme på avtalt tidspunkt må dette gis beskjed om. Det vil være anledning til både å bytte dato og avtale nærmere klokkeslett. Kontaktinformasjon er oppgitt i varselet, ifgl. feiermester Frode Raaen i Drammensregionens brannvesen IKS."

Tips en venn Skriv ut