Brebåndsutbygging

Utbygging av bredbånd i Sigdal kommune

Sigdal fikk til sammen  1,9 millioner kronene av nasjonale bredbåndsmidler som var øremerket til Buskerud i 2017. Midlene skal benyttes til utbygging av bredbåndstilbud på steder som er mindre kommersielt lønnsomme å bygge ut. Sigdal kommune fikk også innvilget bredbåndsmidler i 2013 som nå vil bli benyttet til utbygging i Prestfoss.

Sigdal kommune har inngått kontrakt med Midt-Kraft om bredbåndsutbygging i Sigdal kommune. Prosjektet i Sigdal har en total kostnadsramme på ca 12.9 millioner kroner og er et «spleiselag» mellom Staten, Fylkeskommunen, Sigdal kommune og Midt-Kraft. Områdene som skal bygges ut i Sigdal er Prestfoss, Eggedal , Nerstad, Kolsrud, Hovlandsmoen og Tukudalen. Utbyggingen skal være avsluttet senest i oktober 2020.

Det vil være kostnadsfri tilknytning til fibernettet ved bestilling av tjenester. Tjenestene leveres av Modum Kabel-TV og RingNett, som også er en del av samarbeidet.» Det er opprettet et eget nettsted hvor beboere i de aktuelle utbyggingsområdene kan melde sin interesse for tilkobling og tjenester. Se www.fiberutbygging.no Utbyggingen inngår i en strategi for å få sikre grunnleggende bredbånd i hele Sigdal.

Sigdal kommune har ikke mottatt endelig svar på denne søknaden og vil komme med mer informasjon da dette foreligger.

Tips en venn Skriv ut