Byggesaksdag i Sigdal kommune

Våren nærmer seg og mange har ideer og tanker om å bygge noe nytt i Sigdal. Slik verdiskaping er Sigdal kommune svært glad for! Teknisk sektor arrangerer byggesaksdag torsdag 2. mai. Under les mer finner du mer informasjon.

Byffsak - redigert.jpg

Sigdal kommune er opptatt av å sørge for at den lovpålagte søknadsprosessen i forbindelse                                          
med byggesaker foregår så smidig, rask og servicerettet som mulig. Det vil av den grunn være
vesentlig for alle involverte parter at søknaden ved mottakstidspunktet i kommunen er komplett.
Dette innebærer at søknaden må inneholde nødvendige opplysninger som oppfyller ulike
kvalitetskrav til både tiltaket og involverte foretak, slik at den kan behandles ferdig uten
unøedvendig opphold.

Teknisk sektor arranegerer av den grunn en byggesaksdag for både tiltakshavere, byggerrer, ansvarlige foretak, saksbehndlere og andre interesserte.

Tid og sted:
Torsdag 02.05.2019 kl. 09.00 til kl. 16.00 i kommunestyresalen på kommunehuset i Prestfoss.

Kurseder er Ander Evjenth. Gjennomsin tidligere erfaring som leder for juridisk avdeling hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og som prosjektleder for utarbeidelsen av forslag til ny bygningsdel av plan- og bygningsloven, har Evjenth oversikt over hele den offentligrettslige siden av eiendomsutvikling, fra planforslag til ferdigattest. Han underviser ifagene plan- og bygningsrett og ekspropriasjonsrett for Handelshøyskolen BI, og i praktisk byggesaksbehandling i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Program:

  1. Søknadsplikt
  2. Krav til fullstendig søknad
  3. Ansvarsret . rolle og innhold
  4. Kravene til tiltaket, kort om lov, arealplan og krav til dokumentasjon for oppfyllelse av tenisk forskrift.

Pris pr. deltaker: kr. 500,- overføres til konto: 1503.29.10650 mrk. "Byggesakskurs Sigdal kommune".

Når kursavgiften er betalt er din plass reservert. Dersom kurset avlyses tilbakebetales beløpet i sin helet.

Servering av enkel lunsj.

Bindende påmelding til henrik-morch@sigdal.kommune.no innen 26.04.2019.
Det tas forbehold om endringer.

 

Hjertelig velkommen!

 

Teknisk sektor, Sigdal kommune

 

 

Tips en venn Skriv ut