Byggsak

Klikk her for hjelp til byggesaken

Om du skal sette opp et nybygg eller tilbygg, endre eksisterende bygning, rive bygninger eller gjøre andre tiltak på din eiendom så behøver du normalt en tillatelse fra bygningsmyndigheten i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningsloven med forskrifter overholdes og at overordnede retningslinjer i gjeldende arealplaner følges.

Nye og endrede byggeregler

Har du prosjektert etter TEK10?

Dersom du har prosjektert etter TEK10 og skal søke etter 1. juli 2017, må du opplyse om dette i søknaden.

I blankettene 5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett og 5174 Søknad om tillatelse til tiltak, krysser du av for dette i et eget felt øverst til høyre på blanketten(e).

Etter 1. junli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge, har selv ansvaret for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygnoingsloven, gjeldende retningslinjer, arealplaner eller annet regelverk. Vi gjør oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Refusjon av saksbehandlingsgebyr for bygge- og utslippssaker

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommunestyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.

Kriterier for refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.

Mal for søknad om refusjon av saksbehandlingsgebyr finner du her.