Økonomi

 

 

Ansatte økonomi:

Natalia Rugland Økonomisjef natalia.rugland@sigdal.kommune.no 32 71 14 14
Herbjørn Teksle Saksbehandler faktura og
eiendomsskatt
herbjorn.teksle@sigdal.kommune.no 32 71 14 11
Ingebjør Kolbjørnsrud Saksbehandler regnskap ingebjor.kolbjornsrud@sigdal.kommune.no 32 71 14 13
Inger Marie Helgerud Rådgiver lønn inger.helgerud@sigdal.kommune.no 32 71 14 64

 

 

Skatteoppkrever:


For tiden leier vi skatteoppkrevertjeneste fra Øvre Eiker kommune.
Skatteoppkreverkontoret i Sigdal er betjent annenhver tirsdag (partallsuker).
Øvrige henvendelser kan rettes til skatteoppkrever Øvre Eiker - tlf. 32 25 10 00 eller skatteoppkreveren@eikerskatt.no

Kassafunksjonen for skatteoppkreveren er opphevet.
Dette betyr at det ikke lenger er muligheter for kontantbetalinger for skatt og avgift.
Innbetalinger skal nå foregå pr. bank.

 

Tips en venn Skriv ut