Driftsavdelingen

Driftsavdelingen er organisert under teknisk sjef.

Leder for avdelingen er Torstein Helgetveit.
torstein.helgetveit@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 26

I tillegg består avdelingen av ytterligere 6 personer. Disse er sysselsatt med rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

Vannverk og renseanlegg:
Avdelingen drifter vannverk og renseanlegg med tilhørende ledningsnett og kummer i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Total lengde med hovedvannledningsnett er ca. 15 km. Total lengde med hovedavløpsnett er ca. 12 km. Avdelingen drifter i denne sammenheng 7 stk kloakkpumpestasjoner samt 2 stk trykkøkningsstasjoner på vannledningsnettet.

Slam:
Innsamlet slam fra nedre del av bygda blir fortrinnsvis kjørt til slammottak på Grasvikmoen. Slam fra fjellet og øvre del av bygda blir i hovedsak levert ved slammottak i Båsheim.
Sigdal Septikservice, tlf. 958 12 087.

Renovasjon:
Innsamlet husholdningsavfall blir kjørt til forbrenninganslegg på Kleivi i Ål kommune. Renovasjonsordningen omfatter også levering av sortert avfall ved gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.

Denne stasjonen har faste åpningstider på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 til kl. 14.00.
Stasjonen vil også være åpen torsdager f.o.m. 3. mai 2018 fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Ordningen gjelder ut oktober 2018.

Ved bestillingav nye sekker, avfallsbeholder eller meldoe fra om at avfallet ikke er hetet, ring 32 71 14 26 eller 32 71 14 00.

Kommunale veier:
Avdelingen har vedlikeholdsansvar for bortimot 60 kilometer med kommunale veier, samt diverse plasser.

Utleieboliger og diverse bygg:
I tillegg til drift og vedlikehold av administrasjonsbyggene (omfatter kommunehus, helsestasjon og lokaliteter til kirken), har avdelingen vedlikeholdsansvar for brannstasjon i henholdsvis Prestfoss og Eggedal, samt 30 stk utleieenheter (omfatter alt fra boliger til mindre leiligheter).

 

Tips en venn Skriv ut