Driftsavdelingen

Driftsavdelingen er organisert under teknisk sjef.

Leder for avdelingen er Torstein Helgetveit.
torstein.helgetveit@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 26

I tillegg består avdelingen av ytterligere 6 personer. Disse er sysselsatt med rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

Vannverk og renseanlegg:
Avdelingen drifter vannverk og renseanlegg med tilhørende ledningsnett og kummer i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Total lengde med hovedvannledningsnett er ca. 15 km. Total lengde med hovedavløpsnett er ca. 12 km. Avdelingen drifter i denne sammenheng 7 stk kloakkpumpestasjoner samt 2 stk trykkøkningsstasjoner på vannledningsnettet.

Slam:
Innsamlet slam fra nedre del av bygda blir fortrinnsvis kjørt til slammottak på Grasvikmoen. Slam fra fjellet og øvre del av bygda blir i hovedsak levert ved slammottak i Båsheim.
Sigdal Septikservice, tlf. 958 12 087.

Renovasjon:
Renovasjonsordningen omfatter innsamling av husholdningsavfall og levering av sortert avfall ved gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.
Adr. Eggedalsveien 233, 3358 Nedre Eggedal.
Denne stasjonen har faste åpningstider på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 til kl. 14.00.
Gjenvinningsstasjonen er åpen torsdager i tidsrommet kl. 15.00 - kl. 19.00 i poerioden fra og med 2. mai 2019 til senhøsten.
Eksakt tidspunkt for opphør av torsdagtibildet vil bli kunngjort på et senere tidspunkt. 

Gjenvinningsstasjonen er åpen pinsaften, 08.06.2019.

Innsamlet husholdningsavfall blir kjørt til forbrenninganslegg på Kleivi i Ål kommune.

Ruller med søpplesekker blir kjørt ut i uke 26 og uke 51.


Ved bestilling av nye sekker, avfallsbeholder eller melde fra om at avfallet ikke er hentet, ring: 32 71 14 26 eller 32 71 14 00.

Kommunale veier:
Avdelingen har vedlikeholdsansvar for bortimot 60 kilometer med kommunale veier, samt diverse plasser.

Utleieboliger og diverse bygg:
I tillegg til drift og vedlikehold av administrasjonsbyggene (omfatter kommunehus, helsestasjon og lokaliteter til kirken), har avdelingen vedlikeholdsansvar for brannstasjon i henholdsvis Prestfoss og Eggedal, samt 30 stk utleieenheter (omfatter alt fra boliger til mindre leiligheter).

 

Tips en venn Skriv ut