Forvaltningsavdelingen

Refusjon av byggesaksgebyr for boligbygg

I forbindelse med søknad om tiltak på bebygd eller ubebygd boligeiendom vises det til kommuenstyrets vedtak KS 31/16, datert 28.04.2016.