Friskliv

Frisklivstilbud første halvår 2019

Hva er frisklivssentralen i Sigdal?

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste for deg som bor eller oppholder deg i Sigdal.
Tilbudet passer for personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og trenger støtte til å justere levevaner og mestre helseutfordringer.

Vi tilbyr strukturert oppfølging i form av helsesamtaler med fysioterapeut. Underveis i oppfølgingen vil du få hjelp til å lage deg en plan – og fullføre den. Du kan få testet kondisjonen din ved oppstart og etter tre måneder. Tilbudet er rettet mot deg som ønsker å bli mer aktiv, justere kostholdet eller slutte med røyk/snus. Du kan også få veiledning dersom du har vanskeligheter med søvnen.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen på telefon 90625366. Egenandel på en oppfølgingsperiode på tre måneder er kr. 300,-.

 

Frisklivsaktiviteter:

Frisklivssentralen har tilbud om gruppetrening som foregår i gymsal eller ute i naturen. Aktivitetene er åpne for alle og du trenger ikke henvisning for å delta. Se timeplan lenger ned på siden.

Frisklivssentralen har oversikt over alle lokale aktivitetstilbud. Dersom du lurer på hvilken aktivitet som kan passe for deg, ta kontakt så kan vi se på dette sammen. Oversikt over lokale fritidsaktiviteter finner du på nettsiden: www.fritid123.no.

Kurs:

I samarbeid med Modum kommune tilbys søvnkurs, BRA MAT kurs og røyk/snuskurs. Kursene foregår på Furumo i Modum. Les mer på www.frisklivssentralen.no

Rask psykisk helsehjelp er et lavterskeltilbud for personer over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning for å delta. Åpent for innbyggere i Sigdal. Telefon: 32749440.

 

Om Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste hvor man kan få hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

 

Frisklivsresept

Oppfølging ved Frisklivssentralen består av en tre måneders periode som inneholder individuelle helsesamtaler og veiledning knyttet til nevnte levevaneområder.

 

Kurs i regi av Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Sigdal arrangerer kurs i samarbeid med Frsiklivssentralen i Modum. Besøk www.frisklivssentralen.no for informasjon om kurs. Påmelding på telefono: 32780844, e-post: frisklivssentralen@modum.kommune.no. Dersom du ønsker individuell veiledning ta kontakt med frisklivssentralen i Sigdal.

Kontaktinfomasjon:

Adresse: Torrudbygget (2.etg. på Sigdal fysikalske), 3350 Prestfoss

Frisklivskoordinator Mari Albjerk

Epost: frisklivssentralen@sigdal.kommune.no

Tlf: 90625366

Åpningstider: Tirsdag, torsdag (partallsuker) og fredag