Friskliv

Frisklivstilbud våren 2018

Timeplan aktiviteter:

Mandag:

  • «Sigdalstrimmen". Styrke og kondisjon inne. Passer for alle. Samarbeid med LHL Sigdal. Samfunnshuset Prestfoss. Oppstart 8. januar kl. 14.00 - 15.00. Pris pr. halvår kr. 450,-

Tirsdag:

  • «Puls". Kondisjon og styrketrening ute. Passer for alle som kan stå/gå i ca. en time. Frisklivssentralen i Prestfoss, Thorrudbygget. Oppstart 9.januar kl. 09.00 - 10.30. Pris pr. halvår kr. 450,-.

Onsdag:

  • Sirkeltrening. Styrke og kondisjon Eggedal samfunnshus gymsalen. Oppstart 3. januar kl. 19.00-20.00. Pris pr. halvår kr. 450,-.
    Fra 8. januar til 19. februar blir det og¨så trening mandager kl. 16.45-1745- Pris pr. halvår for bekke dagene kr. 600,-.

Torsdag:

  • «Bassengtrening». Styrke og kondisjon etter musikk i bassenget. Prestfoss, inngang ved biblioteket Sigdal ungdomsskolen. Oppstart 4. januar kl. 18.00 - 19.00. Pris pr. halvår kr. 400,-.

Se hjemmesiden til www.fritid123.no for andre aktivitetstilbud i Sigdal.

 

 

Frisklivsaktiviteter høsten 2017

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste hvor man kan få hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

Om Frisklivsentralen

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende helsetjeneste hvor man kan få hjelp til å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept. Du kan også ta direkte kontakt med frisklivssentralen.

 

Frisklivsresept

Oppfølging ved Frisklivssentralen består av en tre måneders periode som inneholder individuelle helsesamtaler og veiledning knyttet til nevnte levevaneområder.

 

Kurs i regi av Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Sigdal arrangerer kurs i samarbeid med Frsiklivssentralen i Modum. Besøk www.frisklivssentralen.no for informasjon om kurs. Påmelding på telefono: 32780844, e-post: frisklivssentralen@modum.kommune.no. Dersom du ønsker individuell veiledning ta kontakt med frisklivssentralen i Sigdal.

Kontaktinfomasjon:

Adresse: Torrudbygget (2.etg. på Sigdal fysikalske), 3350 Prestfoss

Frisklivskoordinator Mari Albjerk

Epost: frisklivssentralen@sigdal.kommune.no

Tlf: 90625366

Åpningstider: Tirsdag, torsdag (partallsuker) og fredag