Gjødselplan

Gjødselplan er et viktig verktøy på gården for å sikre riktig gjødsling i forhold til behovet for næringsstoffer, kvalitet på avlinga og for å unngå forurensing.

Det er lovpålagt å ha gjødslingsplan dersom du driver med planteproduksjon og får produksjonstilskudd for jorda du disponerer, både på eget og leid jord. Kravet er det samme om du driver konvensjonelt eller økologisk jordbruk.

Ifg § 3. i Forskrift om gjødslingsplanlegging skal det utarbeides gjødslingsplan for hver vekstsesong. Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer 5 gjødseldyrenheter
skal ha årlig gjødselplan.

Fem gjødseldyrenheter tilsvarer f.eks. 5 mjølkekuer, 7,5 ammekuer, 15 ungdyr av storfe, 10 voksne heter, 35 vinterfôra sauer.

For foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at gjødselbehovet varierer svært lite for de enkelte skriftene fra år til år, kan gjødslingsplan vare i inntil 5 år når dette godkjennes av kommunen.

Eksempel på planer som kan godkjennes for inntil 5 år er:

  • Ensidig drift med gras, vårkorn. Areal under 100 dekar

  • Svært ekstensivt drift (under 50% gjødsel behov)

  • Mindre enn 5 gjødseldyrenheter (GDE)

  • Ikke slam

  • Ikke høstkorn

Jordprøvene som danner grunnlag for gjødselplan skal tas hvert 4. – 8 .år.

Brudd på kravet om gjødselplan fører til trekk i tilskuddet.

Tips en venn Skriv ut