Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021. Budsjett 2018

Rådmann og ledere i Sigdal kommune har i dag lagt fram forslag til budsjett 2018. Budsjettet skal nå behandles i råd, utvalg og formannskapet i november og kommunestyret 14. desember.
 

 

Rådmannens forslag til handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021, budsjett 2018:

 

Tips en venn Skriv ut