Helse- og omsorgstjenestetilbud til innsatte i fengsel

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Et viktig prinsipp er at innsatte i fengsel har rett til de samme helse- og omsorgstjenestene som den øvrige befolkningen. Tilbudet skal tilpasses den enkeltes behov. Retten til nødvendig helsehjelp betyr ikke at man har rett til et bestemt medikament eller en bestemt behandling, for eksempel vanedannende legemidler mot søvnproblemer. Her som utenfor fengselet er det faglige vurderinger som skal legges til grunn. Kommunen som fengselet ligger i, skal sørge for at innsatte har tilgang på

  • allmennlegetjeneste
  • legevaktordning
  • sykepleietjeneste
  • fysioterapitjeneste
  • jordmortjeneste

  Tilbudet omfatter blant annet

  • helseundersøkelser
  • utarbeidelse av individuell plan
  • legemiddelassistert rehabilitering
  • tannbehandling
  • forebyggende tiltak
  • tilretteleggelse for tiden etter løslatelse

  Samarbeidspartnere

  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Helsedirektoratet
  • Statens helsetilsyn
  • Fylkeskommunen
  • De regionale helseforetakene
  • Kriminalomsorgen
  • Nav
  • Barnevernstjenesten

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis. Unntaket er omfattende tannbehandling som den innsatte må betale selv.

  Lover

  Kommunen har ansvar for helsetjenesten i fengsel som en del av den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-9.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helse- og omsorgstjenestetilbudet. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse eller konsultasjon hos lege.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Fengselsinnsatte har klagerett på lik linje med den øvrige befolkning. Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
   

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 12:46