Helse og sosial

Linda Torgersen - Helse- og sosialsjef

Epost: linda.torgersen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Turid Flaget - Virksomhetsleder Tjenester til funksjonshemmede

Epost: turid.flaget@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Gunhild Aaby Albjerk - Virksomhetsleder helsestasjonen / forebyggende helse

Epost: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 37

Hans Chr. Ruud - Virksomhetsleder Psykisk helse og rustjenesten

Epost: hans.c.ruud@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Barbro Holmgren - NAV leder

Epost: barbro.holmgren@nav.no
Tlf. 55 55 33 33

Morten Melbye - Kommunelege

Epost: morten.melbye@sigdal.kommune.no
Tlf.  32 71 22 00

Knut-Åge Amundsen - Saksbehandler i Helse og sosial

Epost: knut-age.amundsen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Gry Haugen - Virksomhetsleder Sigdalsheimen

Epost: gry.haugen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Ann Kristin Åby - Virksomhetsleder hjemmetjenestene

Epost: ann.kristin.aaby@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Linda Kristiansen - Ass. leder Tjenester for funksjonshemmede

Epost: linda.kristiansen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Ester Nes Ramstad - Assisterende leder Sigdalsheimen, pasientkoordinator/demenskoordinator

Epost: ester.nes.ramstad@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Anita Flågan - Assisterende leder hjemmetjenestene

Epost: anita.flaagan@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Anne Sofie Velle - Fysioterapeut Helsestasjonen

Epost: anne.sofie.velle@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00

Elin Hagavold - Fysioterapeut Sigdalsheimen

Epost: elin.hagavold@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Mari Albjerk - Frisklivskoordinator

Epost: frisklivssentralen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00

Randi Fragått - Leder Tono aktivitetssenter

Epost: randi.fragatt@sigdal.kommune.no
Tlf.  32 71 22 43
 

Marianne Tokt - Jordmor

Epost: marianne.tokt@sigdal.kommune.no
Tlf:   32 71 14 40

Lena Tovsrud - Fag- og tjenesteutvikler

Epost: lena.tovsrud@sigdal.kommue.no
Tlf. 32 71 22 05

Tips en venn Skriv ut