Helse og sosial

Linda Torgersen - Helse- og sosialsjef

Tlf. 917 34 810
Epost: linda.torgersen@sigdal.kommune.no
 

Turid Flaget - Virksomhetsleder Tjenester til funksjonshemmede

Tlf. 32 71 22 45
Epost: turid.flaget@sigdal.kommune.no
 

Gunhild Aaby Albjerk - Virksomhetsleder helsestasjonen / forebyggende helse

Tlf. 32 71 14 37
Epost: gunhild.a.albjerk@sigdal.kommune.no
 

Hans Chr. Ruud - Virksomhetsleder Psykisk helse og rustjenesten

Tlf. 32 71 22 46
Epost: hans.c.ruud@sigdal.kommune.no
 

Barbro Holmgren - NAV leder

Tlf. 55 55 33 33
Epost: barbro.holmgren@nav.no
 

Morten Melbye - Kommunelege

Epost: morten.melbye@sigdal.kommune.no
Tlf.  32 71 22 00

Knut-Åge Amundsen - Saksbehandler i Helse og sosial

Tlf. 32 71 14 15
Epost: knut-age.amundsen@sigdal.kommune.no
 

Gry Haugen - Virksomhetsleder Sigdalsheimen

Tlf. 32 71 22 24
Epost: gry.haugen@sigdal.kommune.no
 

Ann Kristin Åby - Virksomhetsleder hjemmetjenestene

Tlf. 32 71 22 09
Epost: ann.kristin.aaby@sigdal.kommune.no
 

Linda Kristiansen - Ass. leder Tjenester for funksjonshemmede

Tlf. 32 71 22 40
Epost: linda.kristiansen@sigdal.kommune.no
 

Ester Nes Ramstad - Assisterende leder Sigdalsheimen, pasientkoordinator/demenskoordinator

Tlf. 32 71 22 26
Epost: ester.nes.ramstad@sigdal.kommune.no
 

Anita Flågan - Assisterende leder hjemmetjenestene

Tlf. 32 71 22 10
Epost: anita.flaagan@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 22 00

Anne Sofie Velle - Fysioterapeut Helsestasjonen

Tlf. 32 71 14 41
Epost: anne.sofie.velle@sigdal.kommune.no
 

Elin Hagavold - Fysioterapeut Sigdalsheimen

Tlf. 32 71 22 18
Epost: elin.hagavold@sigdal.kommune.no
 

Mari Albjerk - Frisklivskoordinator

Epost: frisklivssentralen@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 00

Randi Fragått - Leder Tono aktivitetssenter

Tlf. 32 71 22 43
Epost: randi.fragatt@sigdal.kommune.no

 

Marianne Tokt - Jordmor

Tlf. 32 71 14 40
Epost: marianne.tokt@sigdal.kommune.no
 

Lena Tovsrud - Fag- og tjenesteutvikler

Tlf. 32 71 22 05
Epost: lena.tovsrud@sigdal.kommue.no
 

Tips en venn Skriv ut