Aktuelt

Åpningstid gjenvinningsstasjon

Sigdal kommune har i sommer hatt utvidet åpningstid på torsdager kl. 15.00-19.00. Gjenvinningssatsjonen har åpent torsdager ut oktober måned, og siste dag er torsdag 31 oktober. Ordinær åpningstid på ...
Les mer

Søknadsfrist - Fond til turist- og friluftsformål

Søknadsfrist for «Fond til turist- og friluftsformål» er 1. oktober.  
Les mer

Høringsutkast kommunedelplan Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Kommunestyret vedtok 05.09.2019 i sak 58/19 å legge kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum ut på høring. Høringsfristen er 15.11.2019. Dokumentene finner du under les mer.
Les mer

Sigdal kommunestyre 2019-2023

Sigdal kommunestyre har 21 represetanter, og i perioden 2019-2023 er følgende partier representert; Arbeiderpartiet, Bygdelista, Fremskrittspartiet, Høyre og Senterpartiet. Under les mer finner du o...
Les mer

Kultur og idrettsstipend 2019

Kultur og idrettsstipend tildeles enkelt personer eller grupper etter søknad. Mottakere av stipendet må bo, virke eller være fra Sigdal kommune. Stipendet er på 5.000 kroner og kan deles ut til en ell...
Les mer

Kommunehus