Skispor til Gråfjellvarden   Geir Frøvoll

Aktuelt

Elgrapporter til ny bestandsplanperiode

Rapport om "Elgbeitetaksering i Sigdal 2016" og "Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg i Sigdal etter jakta 2016" finner du under les mer.
Les mer

Brebånd i Sigdal kommune, høring

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet administrerer i samarbeid med fylkeskommunene en ordning med tilskudd til brebåndsutbygging. Kommuner kan søke støtte til utbygging der det er dårlig brebåndstilbud og...
Les mer

Utvidet åpningstid på gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal

I tillegg til ordinær åpningstid på gjenvinningsstasjon i N.Eggedal på lørdag i tidsrommet fra kl. 10.00 til kll. 14.00, åpnes anlegget også på torsdager etter påske og ut oktober måned.
Les mer

Informasjon om adresseringsprosjektet

Etter hvert som det opprettes offisielle adresser og vedtak sendes ut, dukker det opp en del spørsmål  som trenger litt forklaring. Under les mer finener du informasjon.
Les mer

Kommunehus