Innbyggermøter om kommunegrenser

Kommunene Modum, Sigdal og Øvre Eiker har startet en diskusjon om dagens kommunegrenser er hensiktsmessige. Innbyggernes mening vil være avgjørende for om kommunene skal gå videre med et slikt arbeid. De 3 kommunene inviterer derfor til møter med innbyggerne:

Mandag 4. mars 2019, kl.18.00  -  Bingen Ballklubbs lokaler, Moløkka
Onsdag 6. mars 2019, kl. 18.00 -  Fjerdingstad Grendehus

 

Tips en venn Skriv ut