Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon