Felles beitebruksplan for Krødsherad og Sigdal kommuner

Vi er i gang med å lage ny beitebruksplan. Planprogrammet ligger nå ute på høring og høringsfristen er 20. februar.

Høringsuttalelser og innspill sendes til:  Sigdal kommune, Borgestubakken 2, 3350 Prestfoss eller post@sigdal.kommune.no

kommunedelplan-for-beitebruk-i-sigdal-og-krodsherad-2019-2029/">https://www.krodsherad.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/administrasjon/horing-og-offentlig-ettersyn/planprogram-for-kommunedelplan-for-beitebruk-i-sigdal-og-krodsherad-2019-2029/

Tips en venn Skriv ut