Kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Formannskapet kom i møte den 26. mars fram til første utkast til nye arealformål for delplanområdet. Alle dokumentene legges samlet fram på møte i formannskapet 24. april. og det vil deretter tas stilling til hva som skal legges ut på høring.

 

 

 

Utkast til kart ihht vedtak i formannskapet 26.03.2018 finner du her.

 

Vedtak sak fs 30/19:

Formannskapets vedtak:
Nytt arealformål til kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum vedtas slik det går fram av kartet og justerte arealdisponeringer i dagens møte 26.03.2019.

 

Tips en venn Skriv ut