Kommunedelplan Temepelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum

Utkast til veileder for arealinnspill.

Utkast til skjema for arealinnspill med veileder finner dere her:
Veileder
Skjema

 

Utkastet ble vedtatt i FS 07.06.18. Det tas forbehold om endelig vedtak i KS 21.06.18.

Informasjonsmøte med gjennomgang av utkastet blir 12.06.18, kl. 18 på Eggedal Borgerstue.

 

Veilederen henviser til mulighetsanalysen for Eggedal. Den vil foreligge etter møte i KS 21.06.18.

 

 

Tips en venn Skriv ut