Landbrukskontoret

Landbrukskontoret er først og fremst et kommunalt forvaltningsorgan.
Hovedarbeidsoppgavene er tilskudds- og lovforvaltning. Kontoret driver i mindre grad med rådgivnings- og planleggingsoppgaver, slik tilfellet var tidligere.

De viktigste lovene som kommer inn under kontorets virkeområde er jordloven, konsesjonsloven, skogloven, lov om motorferdsel i utmark, viltloven, narturmangfoldloven, plan- og bygningsloven og friluftsloven. I tillegg kommer en rekke forskrifter og rundskriv som er viktige i vårt daglige arbeid.

Ansatte:

 Halldis Linde Lie Skogbruksjef  halldis.linde.lie@sigdal.kommune.no  32711417  
Gunvor Synnøve Green  Jordbrukssjef  gunvor.synnove.green@sigdal.kommune.no  32711416
Tone Ødegård  Saksbehandler  tone.odegaard@sigdal.kommune.no  32711420
 Gunhild Korsbøen  Saksbehandler  gunhild.korsboen@sigdal.kommune.no  32711419

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut