Ledsagerbevis for funksjonshemmede

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Hva er ledsagerbevis?
  Ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede som har behov for følge eller assistanse for å gå for eksempel på kino, idrettsarrangementer, teater, konsert, i svømmehall eller å reise kollektivt.
  Det er den enkelte kommune som bestemmer om de vil innføre ordningen og det er kommunen som utsteder kortet i den funksjonshemmede søkerens navn. Kortholderen velger selv ledsager og kan ha ulike ledsagere.

  Hvor gjelder kortet?
  Ledsagerbeviset skal gjelde i hele landet der arrangører, transportselskap eller instistusjoner som krever inngangspenger har akseptert ordningen.

  Du må selv undersøke
  Fordi kortet ikke er akseptert alle steder, må en ofte selv undersøke om kortet aksepteres på det aktuelle stedet. Den instansen i kommunen som utsteder kortet vil også ha kunnskap om hvor kortet gjelder i kommunen, i nabokommunen og fylket.

  Hovedregel
  Ledsagerbeviset gir ledsageren fri adgang til de stedene og arrangementene so aksepterer ordningen. Den funksjonshemmede, som er eieren av beviset/kortet, betaler selv gjeldende inngangspris.

  Varierende rabatter
  Hva som er gjeldende pris på billetten fastsettes av arrangøren eller transportselskapet. Noen vil kreve full pris av kortholderen dersom ledsageren går gratis. Andre vil i tillegg gi rabatt på full pris til kortholderen, dersom denne folr eksempel er trugdet. NSB/tog aksepterer ledsagerbevis for hele landet, men gir 50% rabatt til kortholderen og 50% til ledsageren på full pris. Dette gjelder også en del buss- og båtselskaper.

  Hvordan søke
  Du må søke din bostedskommune, kontakt ansvarlig i din kommune

  Ansvarlig enhet

  Ledsagerbevisordningen er organisert under Tjenester til funksjonshemmede. For henvendelse: kontakt sentralbordet i Helse og sosial på telefon 32 71 22 00.

  Beskrivelse

  Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

  Kriterier/vilkår

  Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

  Samarbeidspartnere

  Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

  Pris for tjenesten

  Ledsagerbevis er gratis.

  Lover

  Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Vedlegg

  Passfoto

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 05.03.2018 14:18