Leirskole og skoleturer

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

  Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med de foresatte på forhånd.

  Målgruppe


  Kriterier/vilkår

  Alle elever skal ha mulighet til å delta på en skoletur. Det gjelder også elever med funksjonshemming. Du kan ikke utestenges fra skoleturer på grunn av dårlig orden eller oppførsel.

  Samarbeidspartnere


  Pris for tjenesten

  For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

  For skoleturer kan det komme kostnader til mat. Turen behøver ikke finansieres av skolen. En skoletur kan for eksempel finansieres ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.

  En foresatt eller en foreldregruppe kan donere pengegaver til en slik skoletur, men gaven må gis anonymt, og må komme hele elevgruppen til gode.

  Lover

  Se opplæringslova §§ 2-3,  2-15 og 10-9.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 05.04.2019 15:55