Flotte ungdommer som er skolert til MOT agenter.

Sigdal kommune er et stolt lokalsamfunn med MOT:

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom! MOT's mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

Umgdomstiden er en periode med identitetsforming. For å støtte ungdom best mulig i denne perioden har MOT utviklet en egen filosofi som kan hjelpe ungdom til å bli mer bevisste, modige og se seg selv i en større sammenheng.

MOTs filosofi består av to hovedelementer: MOTs verdier og MOTs prinsipper.

MOTs verdier:

  • Mot til å leve
  • Mot til å bry seg
  • Mot til å si nei

 

MOTs prinsipper:

  • Jobbe i forkant
  • Se hele mennesket
  • Forsterke det positive
  • Bruke ansvarlige kulturbyggere til å inkludere andre

 

MOT har en helhetlig modell for hvordann lokalsamfunn kan jobbe sammen med ungdom, og denne modellen består av program i ungdomsskolen, samt tiltak på ungdommenes firtidsarena. MOT i ungdomsskolen er et helhetlig pedagogisk program der elevene møter MOT 14 ganger over tre år. Besøkene har en varighet på 1-2,5 timer.

Gjennom dialog, øvelser, rollespill og ung til ung formdiling bevistgjøres ungdom til å ta vare på hverandre og ta egne valg. Det er voksen MOT-informatører som gjennomfører besøkene.

MOT-informatørene har i tillegg foredrag og møter med ungdommens viktigste støttespillere - foreldre, foresatte og lærere.

MOT er også et verktøy for kulturforebygging og verdibasert ledelse både på skoler og i kommuner. Ved å bruke MOT skaper man en positiv lagspillkultur og en felles forståelse for ansvaret vi har for hverandre.

Det er dokumentert at MOT har effekt på flere områder: Ungdommens selvtillit, optimisme og mot. I tillegg styrkes opplæringskvalitet og læringsorientering ved å bruke MOT. MOT forebygger hyppig mobbing, mistrivsel, gruppepress, ensomhet og rusmisbruk. MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden.

Sigdal kommune har vært en MOT kommune siden januar 2012.

 

Kontaktinformasjon:  

Lokal MOT leder:

MOT koordinator
Jostein Harm Jeanette Ringvoll Weærsted
jostein.harm@sigdal.kommune.no jeanette.wærsted@sigdal.kommune.no
Tlf. 976 86 277 Tlf. 959 28 723

 

Tips en venn Skriv ut