Nytt offentlig ettersyn Tukudalen pukkverk og vedtak og oppheving av reguleringsplaner

Tukudalen pukkverk er lagt ut til offentlig ettersyn med frist 13.04.2018 for merknader. 5 gamle reguleringsplaner er vedtatt opphevet. Hjemmelshavere innenfor planområdet er tilskrevet.

Tips en venn Skriv ut