Grønne trær, gård og blå himmel.

Om kommunen

Sigdal kommune ligger midt i Buskerud og grenser til Modum, Numedal, Flå og Krødsherad. Vi har flott natur, gode oppvekstvilkår, full barnehagedekning, en god og stabil grunnskole og et meget aktivt foreningsliv.
Det er ledige boligtomter i hele kommunen, til en fornuftig pris.
Sigdal kommune - 842 kvadratkilometer - 3.522 innbyggere pr. 30.06.2016. Dalens totale lengde langs hovedveien er 7,5 mil.

Tips en venn Skriv ut