Organisering Helse og sosial

Helse og sosial har siden høsten 2005 hatt en flat organisasjonsstruktur med virksomhetsledere direkte underlagt Rådmannen. Fra 1 april 2017 er dette endret ved at etaten fikk ansatt Helse- og sosialsjef. Helse- og sosialsjefen deltar i Rådmannens ledergruppe. Ledergruppa i Helse og sosial (se organisasjonskart) har ukentlige møter med Helse og sosialsjefen for å utveksle informasjon.

Organisasjonskart for Helse og sosial

Tips en venn Skriv ut