Personal

Personalavdelingen i Sigdal kommune er en del av kommunens sentraladministrasjon, med kontorer i 2 etg på kommunehuset i Prestfoss.

Personalavdelingen består av 1,5 årsverk, og hovedoppgaven er saksbehandling og rådgivning innen personalspørsmål.

Personalsjef er Toril Marlene Staxrud og hun kan nås på tlf. 32 71 14 07 eller e-post toril.marlene.staxrud@sigdal.kommune.no

Tips en venn Skriv ut