Plan for kulturbygg/lokaler

Planen omfatter følgende bygg og lokaler:

  • Allmenne kulturbygg/-lokaler, samfunnshus, grendehis, ungdomslokaler
  • Bibliotek, museer og kunstnerhjem

Når det gjelder idrettsanlegg/-bygg inngår disse i kommunedelplan for idrett og friluftsliv og er ikke med i kulturbyggplanen, utover kombinerte anlegg som eksempelvis idretts- og ungdomshuset og samfunnshusene.

Plan for kulturbygg/lokaler 2006-2016 finner du her. PDF document ODT document

Tips en venn Skriv ut