Psykisk helse- og rustjenester

Samtale

Psykisk helse- og rustjenesten

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktiviet/arbeid, bolig, helse, nettverk og trygghet. Brukermedvirkning er viktig i utforming av tjenestetilbudet.

Foto av bygget der Sigdal Aktivitetssenter holder til

Sigdal aktivitetssenter

Formålet med Sigdal aktivitetssenteret er å skape meningsfylt aktivitet og mestringsfølelse gjennom bruk av brukernes egne ressurser og innsats.