Rådmannen

Rådmann er kommunens øverste administrative leder. Rådmanns oppgaver og myndighet er definert av kommuneloven og av de delegeringer og de føringer som Kommunestyret i Sigdal kommune gir administrasjonssjefen.

På sidene her finner du også mer om rådmannens ledergruppe og rådmannskontoret.

Jostein Harm er rådmann i Sigdal kommune.

Tips en venn Skriv ut