Driftsavdelingen

Driftsavdelingen er organisert under teknisk sjef.

Leder for avdelingen er Torstein Helgetveit.
torstein.helgetveit@sigdal.kommune.no
Tlf. 32 71 14 26

I tillegg består avdelingen av ytterligere 6 personer. Disse er sysselsatt med rengjøring, vaktmesterfunksjon, vedlikehold og drift av diverse kommunaltekniske bygg- og anlegg. Kommunaltekniske anlegg består bl.a. av: renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner.

Vannverk og renseanlegg:
Avdelingen drifter vannverk og renseanlegg med tilhørende ledningsnett og kummer i tettstedene Nerstad, Prestfoss, Nedre Eggedal og Eggedal. Total lengde med hovedvannledningsnett er ca. 15 km. Total lengde med hovedavløpsnett er ca. 12 km. Avdelingen drifter i denne sammenheng 7 stk kloakkpumpestasjoner samt 2 stk trykkøkningsstasjoner på vannledningsnettet.

Slam:
Innsamlet slam fra nedre del av bygda blir fortrinnsvis kjørt til slammottak på Grasvikmoen. Slam fra fjellet og øvre del av bygda blir i hovedsak levert ved slammottak i Båsheim.

Renovasjon:
Innsamlet husholdningsavfall blir kjørt til forbrenninganslegg på Kleivi i Ål kommune. Renovasjonsordningen omfatter også levering av sortert avfall ved gjenvinningsstasjonen i Nedre Eggedal.

Denne stasjonen har faste åpningstider på lørdager i tidsrommet kl. 10.00 til kl. 14.00.
Stasjonen vil også være åpen torsdager f.o.m. 3. mai 2018 fra kl. 15.00 til kl. 19.00. Ordningen gjelder ut oktober 2018.
 

Kommunale veier:
Avdelingen har vedlikeholdsansvar for bortimot 60 kilometer med kommunale veier, samt diverse plasser.

Utleieboliger og diverse bygg:
I tillegg til drift og vedlikehold av administrasjonsbyggene (omfatter kommunehus, helsestasjon og lokaliteter til kirken), har avdelingen vedlikeholdsansvar for brannstasjon i henholdsvis Prestfoss og Eggedal, samt 30 stk utleieenheter (omfatter alt fra boliger til mindre leiligheter).

 

Tips en venn Skriv ut