Saksgang Helse og sosial

  • Søknad om tjenester rettes til Helse og sosial. Søknadsskjema finnes under aktuell tjeneste, eller ta kontakt med sentralbordet i Helse og sosial på 32 71 22 00 for å få mer informasjon.
  • Mottatt søknad behandles av saksbehandler. I denne behandlingen inngår nødvendig kartlegging, evt hjemmebesøk og vurdering av behov for tjeneste.
  • Dersom søker og saksbehandler ikke er enige om omfanget av tjenesten, skal den faglige vurderingen legges til grunn for vedtaket.
  • Saksbehandler fatter enkeltvedtak om tjenesten og omfang, eventuelt avslag. Enkeltvedtaket underskrives av saksbehandler og virksomhetsleder.
  • Vedtaket sendes søker. Vedtaket inneholder opplysninger om saksgangen ved en evt klage. Dersom ikke vedtaket kan fattes i løpet av 3 uker etter at søknaden er mottatt skal søker få foreløpig svar med en begrunnelse på hvorfor ikke søknaden kan behandles tidligere. Det skal også angis når søknaden kan forventes å være ferdig behandlet.
  • Saksbehandler revurderer behovet for tjenesten jevnlig.
Tips en venn Skriv ut