Sanitæranmeldelser - godkjenning

Før arbeidene settes igang, skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.

 

Søknadspliktige arbeider krever:

 • søknad om sanitæranmeldelse

 • søknad om ansvarsrett

 • kontrollplan

 • kontrollplan for viktige og kritiske område

 • kontrollerklæring

 • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet

 • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen manns eiendom (felles ledninger)

  Alt arbeid på inn- og utvendig vann- og avløpsledninger skal søkes.

  Kommunen kan også kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes, der forholdene ligger til rette for det.

  Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

 

Tips en venn Skriv ut