SFO

SFO i Sigdal

Sigdal Kommune gir i tillegg til SFO tilbud i 38 uker i skoleåret, tilbud om SFO i skolens ferier og fridager, med unntak av i juli måned hvor SFO holder stengt.
I skolens ferier/fridager er det bindende påmelding til tilbudet.

Det gis tilbud om SFO ved Eggedal-, Prestfoss- og Nerstad skole før/etter skoletid mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, samt hel dag onsdag,under forutsetning av at det er minimum 5 barn som har behov for plass ved hovedopptaket. Hver økt (morgen, ettermiddag og hele skolefrie dager) som har færre enn 5 barn påmeldt, vil ikke inngå i SFO tilbudet det påføglende året. Ved færre barn påmeldt, vil tilbudet gis ved en av de andre SFO tilbudene i kommunen evt. at man administrativt søker et samarbeid med nærmeste barnehage.
Det gis tilbud om hel plass på inntil 28 timer pr uke eller halv plass inntil 14 timer pr. uke, og det betales for 11 måneder.

Søknad om plass sendes digitalt til Sigdal kommune. Søknadsfrist er 1. april hvert år.

Priser m.m.

SFO priser 2018
Det kan søkes om redusert foreldrebetaling/friplass PDF document ODT document dersom barnet/barn er bosatt i Sigdal. Det gis friplass når husstandens brutto inntekt er under 3G, folketrygdens grunnbeløp.
Utfyllende informasjon finner du i Vedtekter for SFO.

Viktige dokumenter

Kvalitetsplan for SFO i Sigdal « Den gode dagen i SFO».

Kontaktinformasjon

Eggedal skole/SFO: 32 71 14 60 / 94 16 59 41 
Prestfoss skole/SFO: 32 71 19 90 / 32 71 19 98
Nerstad skole/SFO: 32 71 14 58 / 93 60 05 42
 

Tips en venn Skriv ut