Sigdal kommune er tildelt midler fra Staten til bredbåndsutbygging

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 40 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom.
Fra Buskerud er det i år kun Sigdal og Krødsherad som er tildelt statlig støtte til utbygging av bredbånd.
Sigdal kommune er tildelt 1, 9 millioner kroner og den planlagte utbyggingen omfatter områder i Sigdal kommune (Eggedal, Nerstad-Kolsrud-Hovlandsmoen og Tukudalen) med totalt 195 husstander.  Total kostnad for utbyggingen er estimert til kr. 6,0 mill

 

 

Tips en venn Skriv ut